เปิดตัวสติกเกอร์ไลน์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

16 พ.ย. 65

67 Views

เปิดตัวสติกเกอร์ไลน์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เปิดตัวสติกเกอร์ไลน์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

1 คน 1 โหลด = หลายล้านพลัง


สภากาชาดไทย ได้รับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ เพื่อนำมาจัดทำสติกเกอร์ไลน์ชุด “แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล” Chat & Charity ครั้งที่ 2 โดยรายได้จากการดาวน์โหลดสมทบทุน “เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย” สติกเกอร์ไลน์มีทั้งสิ้น 16 แบบ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ https://store.line.me/stickershop/product/21209610/th

ผ่านทาง LINE แอปพลิเคชัน ทั้งระบบ iOS และ Android ราคา 35 บาท (50 Coin)