ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมใน Dare to Dance, Dare to Love Fan Meeting

26 ส.ค. 64

2.9K Views

ประกาศผู้โชคดีกิจกรรมใน Dare to Dance, Dare to Love Fan Meeting

ผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม Exclusive Group ทักทายแบบเฉพาะกิจกับเบลล่าและพีคช่วงหลังจากจบ Live จำนวน 188 คน ได้แก่


 1. User ID 2963832 
 2. User ID 2805003
 3. User ID 2824434
 4. User ID 36201
 5. User ID 61044
 6. User ID 110790
 7. User ID 2976861
 8. User ID 2755961
 9. User ID 1374549
 10. User ID 2918978
 11. User ID 3054523
 12. User ID 1378544
 13. User ID 3039054
 14. User ID 2886230
 15. User ID 3052647
 16. User ID 573241
 17. User ID 2921454
 18. User ID 652341
 19. User ID 292598
 20. User ID 3051470
 21. User ID 1599678
 22. User ID 2828587
 23. User ID 1250115
 24. User ID 14882
 25. User ID 2931224
 26. User ID 450741
 27. User ID 1373218
 28. User ID 558549
 29. User ID 3057252
 30. User ID 629867
 31. User ID 3073328
 32. User ID 3076008
 33. User ID 3076414
 34. User ID 801887
 35. User ID 1946107
 36. User ID 3076957
 37. User ID 2844094
 38. User ID 1207937
 39. User ID 1919509
 40. User ID 3077243
 41. User ID 591819
 42. User ID 287760
 43. User ID 3074482
 44. User ID 3094775
 45. User ID 950720
 46. User ID 498845
 47. User ID 1174128
 48. User ID 3099502
 49. User ID 3114605
 50. User ID 2827434
 51. User ID 3025248
 52. User ID 3051259
 53. User ID 3040479
 54. User ID 1374465
 55. User ID 824834
 56. User ID 2714289
 57. User ID 1777590
 58. User ID 35350
 59. User ID 351347
 60. User ID 2824945
 61. User ID 3032622
 62. User ID 2824989
 63. User ID 510326
 64. User ID 710799
 65. User ID 1985229
 66. User ID 3053777
 67. User ID 706565
 68. User ID 759442
 69. User ID 349827
 70. User ID 2731435
 71. User ID 373469
 72. User ID 192234
 73. User ID 2486470
 74. User ID 507630
 75. User ID 3055010
 76. User ID 2524328
 77. User ID 3035768
 78. User ID 3047143
 79. User ID 2934928
 80. User ID 3034020
 81. User ID 1378226
 82. User ID 1373631
 83. User ID 3045321
 84. User ID 526884
 85. User ID 1415136
 86. User ID 1372873
 87. User ID 2092892
 88. User ID 238467
 89. User ID 2171069
 90. User ID 1374399
 91. User ID 14973
 92. User ID 300917
 93. User ID 410538
 94. User ID 2770138
 95. User ID 3050835
 96. User ID 3051397
 97. User ID 35101
 98. User ID 641180
 99. User ID 22038
 100. User ID 3055388
 101. User ID 706802
 102. User ID 1120880
 103. User ID 3055423
 104. User ID 1378356
 105. User ID 1534454
 106. User ID 3037923
 107. User ID 838408
 108. User ID 1373186
 109. User ID 2708214
 110. User ID 3046865
 111. User ID 2814923
 112. User ID 535769
 113. User ID 3056108
 114. User ID 140268
 115. User ID 890849
 116. User ID 3056541
 117. User ID 3040764
 118. User ID 557582
 119. User ID 3057070
 120. User ID 2148838
 121. User ID 1621766
 122. User ID 3058004
 123. User ID 696093
 124. User ID 1441488
 125. User ID 3054000
 126. User ID 2834110
 127. User ID 2834110
 128. User ID 2873770
 129. User ID 287760
 130. User ID 3062218
 131. User ID 2154657
 132. User ID 808467
 133. User ID 2520980
 134. User ID 3069002
 135. User ID 3067952
 136. User ID 2582132
 137. User ID 641804
 138. User ID 1938962
 139. User ID 131409
 140. User ID 1845789
 141. User ID  511239
 142. User ID 756284
 143. User ID 631243
 144. User ID 3052385
 145. User ID 3008825
 146. User ID 2604336
 147. User ID 3033567
 148. User ID 1886284
 149. User ID 3079240
 150. User ID 3054998
 151. User ID 270604
 152. User ID 1992285
 153. User ID 438676
 154. User ID 3084321
 155. User ID 1250964
 156. User ID 2816184
 157. User ID 635028
 158. User ID 3086342
 159. User ID 3030929
 160. User ID 1578073
 161. User ID 3085866
 162. User ID 3088105
 163. User ID 277324
 164. User ID 2700144
 165. User ID 3093391
 166. User ID 3093056
 167. User ID 2097236
 168. User ID 1655144
 169. User ID 1920461
 170. User ID 756500
 171. User ID 3089918
 172. User ID 3056579
 173. User ID 3051219
 174. User ID 1705433
 175. User ID 3039655
 176. User ID 3098039
 177. User ID 3073634
 178. User ID 3097942
 179. User ID 3099875
 180. User ID 3099326
 181. User ID 3101015
 182. User ID 3043478
 183. User ID 3098679
 184. User ID 1572255
 185. User ID 3060715
 186. User ID 3101324
 187. User ID 1679466
 188. User ID 3106264


ผู้โชคดีที่ได้ Special Gift รับสิทธิ์ถ่ายภาพร่วมกับศิลปินแบบตัวต่อตัวผ่านหน้าจอ ZOOM จำนวน 30 คน ได้แก่


 1. User ID 2963832
 2. User ID 2805003
 3. User ID 2824434
 4. User ID 36201
 5. User ID 61044
 6. User ID 110790
 7. User ID 2976861
 8. User ID 2755961
 9. User ID 1374549
 10. User ID 2918978
 11. User ID 573241
 12. User ID 1946107
 13. User ID 2827434
 14. User ID 3025248
 15. User ID 3054523
 16. User ID 3051259
 17. User ID 3040479
 18. User ID 1374465
 19. User ID 824834
 20. User ID 2714289
 21. User ID 1777590
 22. User ID 35350
 23. User ID 351347
 24. User ID 2824945
 25. User ID 1378544
 26. User ID 3032622
 27. User ID 2824989
 28. User ID 510326
 29. User ID 710799
 30. User ID 1985229

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน เตรียมตัวให้พร้อม แล้วเจอกันในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 นะจ๊ะ

 

เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ทีมงานจะจัดส่งลิงก์สำหรับเข้า ZOOM ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ทางอีเมลที่ระบุใน profile สามารถอัพเดทข้อมูลอีเมลได้ที่เมนูข้อมูลผู้ใช้งาน https://ch3plus.com/profile โดยท่านต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ (ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือ อื่นๆ) ใน CH3Plus ทางเว็ปไซต์ www.CH3Plus.com หรือ CH3Plus Application  ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ภายในเวลา 12.00น. เพื่อให้ทีมงานดึงข้อมูล และส่งลิงก์ Zoom ให้ทางอีเมลต่อไป มิเช่นนั้น ถือว่าสละสิทธิ์โดยไม่มีเงื่อนไข

2. ไม่สามารถโอนหรือซื้อขายสิทธิทุกกรณี

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

*หมายเหตุ เงื่อนไขในการคัดเลือก Exclusive Group จำนวน 188 คน

1. เป็นผู้ใช้หัวใจเพื่อแลกสิทธิ์เข้าร่วม Live Concert & Fan Meeting ในช่วงวันที่ 17-26 สิงหาคม 2564 เท่านั้น

2. เป็นผู้ที่แลกหัวใจเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Live Concert & Fan Meeting ในลำดับที่ 1-10

3. เป็นผู้ที่แลกหัวใจเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Live Concert & Fan Meeting ในลำดับที่มีหมายเลข 3 จำนวน 178 ท่านแรก เช่น 3, 13, 23, ..., 136, 983 เป็นต้น

4. กรณีจำนวนผู้โชคดีไม่ครบตามเงื่อนไขข้างต้น จะให้สิทธิ์แก่หมายเลขการซื้อตั้งแต่ลำดับที่ 11 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวน

 

*หมายเหตุ เงื่อนไขในการคัดเลือก Special Gift จำนวน 30 คน

1. เป็นผู้ใช้หัวใจเพื่อแลกสิทธิ์เข้าร่วม Live Concert & Fan Meeting ในช่วงวันที่ 17-26 สิงหาคม 2564 เท่านั้น

2. เป็นผู้ที่แลกหัวใจเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Live Concert & Fan Meeting ในลำดับที่ 1-10

3. เป็นผู้ที่แลกหัวใจเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Live Concert & Fan Meeting ในลำดับที่มีหมายเลข 33 จำนวน 20 ท่าน เช่น 33, 133, 331, ..., 733 เป็นต้น

4. กรณีจำนวนผู้โชคดีไม่ครบตามเงื่อนไขข้างต้น จะให้สิทธิแก่หมายเลขการซื้อตั้งแต่ลำดับที่ 11 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามจำนวน

 

Lucky winners who will join exclusive group 188 members to experience an exclusive moment with Bella and Peak after the livestream.


 1. User ID 2963832 
 2. User ID 2805003
 3. User ID 2824434
 4. User ID 36201
 5. User ID 61044
 6. User ID 110790
 7. User ID 2976861
 8. User ID 2755961
 9. User ID 1374549
 10. User ID 2918978
 11. User ID 3054523
 12. User ID 1378544
 13. User ID 3039054
 14. User ID 2886230
 15. User ID 3052647
 16. User ID 573241
 17. User ID 2921454
 18. User ID 652341
 19. User ID 292598
 20. User ID 3051470
 21. User ID 1599678
 22. User ID 2828587
 23. User ID 1250115
 24. User ID 14882
 25. User ID 2931224
 26. User ID 450741
 27. User ID 1373218
 28. User ID 558549
 29. User ID 3057252
 30. User ID 629867
 31. User ID 3073328
 32. User ID 3076008
 33. User ID 3076414
 34. User ID 801887
 35. User ID 1946107
 36. User ID 3076957
 37. User ID 2844094
 38. User ID 1207937
 39. User ID 1919509
 40. User ID 3077243
 41. User ID 591819
 42. User ID 287760
 43. User ID 3074482
 44. User ID 3094775
 45. User ID 950720
 46. User ID 498845
 47. User ID 1174128
 48. User ID 3099502
 49. User ID 3114605
 50. User ID 2827434
 51. User ID 3025248
 52. User ID 3051259
 53. User ID 3040479
 54. User ID 1374465
 55. User ID 824834
 56. User ID 2714289
 57. User ID 1777590
 58. User ID 35350
 59. User ID 351347
 60. User ID 2824945
 61. User ID 3032622
 62. User ID 2824989
 63. User ID 510326
 64. User ID 710799
 65. User ID 1985229
 66. User ID 3053777
 67. User ID 706565
 68. User ID 759442
 69. User ID 349827
 70. User ID 2731435
 71. User ID 373469
 72. User ID 192234
 73. User ID 2486470
 74. User ID 507630
 75. User ID 3055010
 76. User ID 2524328
 77. User ID 3035768
 78. User ID 3047143
 79. User ID 2934928
 80. User ID 3034020
 81. User ID 1378226
 82. User ID 1373631
 83. User ID 3045321
 84. User ID 526884
 85. User ID 1415136
 86. User ID 1372873
 87. User ID 2092892
 88. User ID 238467
 89. User ID 2171069
 90. User ID 1374399
 91. User ID 14973
 92. User ID 300917
 93. User ID 410538
 94. User ID 2770138
 95. User ID 3050835
 96. User ID 3051397
 97. User ID 35101
 98. User ID 641180
 99. User ID 22038
 100. User ID 3055388
 101. User ID 706802
 102. User ID 1120880
 103. User ID 3055423
 104. User ID 1378356
 105. User ID 1534454
 106. User ID 3037923
 107. User ID 838408
 108. User ID 1373186
 109. User ID 2708214
 110. User ID 3046865
 111. User ID 2814923
 112. User ID 535769
 113. User ID 3056108
 114. User ID 140268
 115. User ID 890849
 116. User ID 3056541
 117. User ID 3040764
 118. User ID 557582
 119. User ID 3057070
 120. User ID 2148838
 121. User ID 1621766
 122. User ID 3058004
 123. User ID 696093
 124. User ID 1441488
 125. User ID 3054000
 126. User ID 2834110
 127. User ID 2834110
 128. User ID 2873770
 129. User ID 287760
 130. User ID 3062218
 131. User ID 2154657
 132. User ID 808467
 133. User ID 2520980
 134. User ID 3069002
 135. User ID 3067952
 136. User ID 2582132
 137. User ID 641804
 138. User ID 1938962
 139. User ID 131409
 140. User ID 1845789
 141. User ID  511239
 142. User ID 756284
 143. User ID 631243
 144. User ID 3052385
 145. User ID 3008825
 146. User ID 2604336
 147. User ID 3033567
 148. User ID 1886284
 149. User ID 3079240
 150. User ID 3054998
 151. User ID 270604
 152. User ID 1992285
 153. User ID 438676
 154. User ID 3084321
 155. User ID 1250964
 156. User ID 2816184
 157. User ID 635028
 158. User ID 3086342
 159. User ID 3030929
 160. User ID 1578073
 161. User ID 3085866
 162. User ID 3088105
 163. User ID 277324
 164. User ID 2700144
 165. User ID 3093391
 166. User ID 3093056
 167. User ID 2097236
 168. User ID 1655144
 169. User ID 1920461
 170. User ID 756500
 171. User ID 3089918
 172. User ID 3056579
 173. User ID 3051219
 174. User ID 1705433
 175. User ID 3039655
 176. User ID 3098039
 177. User ID 3073634
 178. User ID 3097942
 179. User ID 3099875
 180. User ID 3099326
 181. User ID 3101015
 182. User ID 3043478
 183. User ID 3098679
 184. User ID 1572255
 185. User ID 3060715
 186. User ID 3101324
 187. User ID 1679466
 188. User ID 3106264


Lucky winners who will join special gift 30 members will get a chance to take a picture with Bella and Peak via ZOOM.


 1. User ID 2963832
 2. User ID 2805003
 3. User ID 2824434
 4. User ID 36201
 5. User ID 61044
 6. User ID 110790
 7. User ID 2976861
 8. User ID 2755961
 9. User ID 1374549
 10. User ID 2918978
 11. User ID 573241
 12. User ID 1946107
 13. User ID 2827434
 14. User ID 3025248
 15. User ID 3054523
 16. User ID 3051259
 17. User ID 3040479
 18. User ID 1374465
 19. User ID 824834
 20. User ID 2714289
 21. User ID 1777590
 22. User ID 35350
 23. User ID 351347
 24. User ID 2824945
 25. User ID 1378544
 26. User ID 3032622
 27. User ID 2824989
 28. User ID 510326
 29. User ID 710799
 30. User ID 1985229

 

Congratulations, you can watch CH3Plus The Moment: Dare to Dance, Dare to Love Fan Meeting Livestream on August 29, 2021.

 

Terms and conditions 

1. A ZOOM link will be sent to your updated email specified in your profile on August 28, 2021 https://ch3plus.com/profile  Members must provide all details (full name, email, phone number and others) on CH3Plus website www.CH3Plus.com or CH3Plus Application by Saturday, August 28, 2021 at 12:00 pm, otherwise you will not be able to view this content at all. This announcement is final and non-negotiable.

2. The prize is non-transferrable. We reserve the right to change the terms and conditions without notice.

 

*Remarks. The winners are selected from Exclusive Group.

1. Redeem hearts for Live Concert & Fan Meeting during August 17-26, 2021.

2. Redeem hearts for Live Concert & Fan Meeting in the order of 1-10.

3. Redeem hearts for Live Concert & Fan Meeting in the order Sequences ending in the number 3. For example, 3, 13, 23, …, 136, 983 (total 178 people).

4. In case the above criteria does not reach the limit we will grant the access to 11th members and so on.

 

*Remarks. The winners are selected from Special Gift.

1. Redeem hearts for Live Concert & Fan Meeting during August 17-26, 2021.

2. Redeem hearts for Live Concert & Fan Meeting in the order of 1-10.

3. Redeem hearts for Live Concert & Fan Meeting in the order Sequences ending in the number  33. For example, 33, 133, 331, …, 733 (total 20 people)

4. In case the above criteria does not reach the limit we will grant the access to 11th member and so on.