ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมแคปจอจับแกะ

04 พ.ย. 66

1.1K Views

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมแคปจอจับแกะ

ผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมแคปจอจับแกะ

1. Kie Kie

2. อรุญ สุวรรณโอสถ

3. Kantana Potiton

4. Liw Wil

5. คุณชาย พอใจ

6. ทิพวรรณ อินชัย

7. Noongning Nichavee

8. Piano Violin

9. Choo-earth Chusatan

10. Anutta Phupun

 

ผู้มีรายชื่อทั้ง 10 ท่าน ยืนยันสิทธิ์ได้ที่ inbox Facebook Page: Ch3Thailand ภายในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 หากมีการยืนยันสิทธิ์ไม่ครบจำนวน จะประกาศรายชื่อสำรองต่อไป

ละครที่เกี่ยวข้อง