กีฬา

ยกน้ำหนักไทยได้เฮ! ถูกปลดแบนแล้ว ไฟเขียวจัดแข่งนานาชาติ

โดย thichaphat_d

9 มี.ค. 2565

2 views

ตามที่อนุญาโตตุลาการศาลกีฬาโลก (ซีเอเอส) เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีคำสั่งรับอุทธรณ์คำร้องของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ตามหมายเลข CAS 2020/A/6981 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 หลังถูกคณะกรรมการอิสระ ของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ออกบทลงโทษ ทั้งบุคลากร และนักกีฬาของไทย


ในส่วนของบุคลากร ห้ามยุ่งเกี่ยวกับสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ 3 ปี และห้ามนักกีฬา อายุต่ำกว่า 18 ปี รวมถึงรุ่นทั่วไป ลงแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ เป็นเวลา 5 เดือน และ 11 เดือน ตามลำดับ


ต่อมาศาลกีฬาโลกได้คืนความเป็นธรรมให้กับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ส่วนแรกไปแล้วคือ นักกีฬายกน้ำหนักระดับยุวชน สามารถกลับเข้าไปแข่งขันระดับนานาชาติของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติได้ เพราะโทษห้ามเข้าร่วม หมดไปตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563


สำหรับนักกีฬายกน้ำหนักในระดับนอกเหนือข้างต้น คือ เยาวชน และประชาชน สามารถกลับเข้าไปร่วมการแข่งขันได้ หลังจากวันที่ 18 มิถุนายน 2564


ส่วนที่ 2 เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค ที่จะไปเป็นผู้ตัดสินหรือกรรมการตัดสินนานาชาติ สามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้ในทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข และสุดท้าย ส่วนที่ 3 สำหรับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจะถูกจำกัดสิทธิ์ในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2566 โดยไม่มีสิทธิในจัดแข่งขัน จัดประชุมคองเกรส จัดประชุมกรรมการบริหาร จัดประชุมกรรมาธิการและกรรมการชุดอื่นใดได้


ไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมคองเกรส หมายรวมถึงการออกเสียง ไม่มีสิทธิในการยื่นหรือเสนอญัตติ และวาระต่าง ๆในการประชุมคองเกรส และไม่มีสิทธิเข้าร่วมและรับสิทธิประโยชน์จาก IWF Development Program ยกเว้น การศึกษากับเข้าอบรมในเรื่องการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา


นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้สิทธิ์ต่างๆ กลับคืนมาเหมือนเดิมแล้ว ก่อนเวลาที่กำหนดไว้ในตอนแรก หลังจากปฎิบัติตามข้อแนะนำของคณะกรรมการอิสระ ของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ เป็นอย่างดีมาตลอด


สิทธิต่าง ๆ ที่สมาคมได้กลับคืนมานั้น มีทั้งการเป็นสมาชิก ที่ได้กลับคืนมาโดยสมบูรณ์ การโหวตออกเสียงในการประชุมใหญ่ และการเลือกตั้งของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ เงินสนับสนุนการจัดอบรม อุปกรณ์ฝึกซ้อม แข่งขัน การส่งผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ และการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ ทั้งหมดนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

คุณอาจสนใจ