ข่าวโซเชียล

ขสมก.ขอความร่วมมือ ไม่นำ 'ทุเรียน' ขึ้นรถเมล์ พร้อมยกข้อกฎหมาย

โดย passamon_a

4 พ.ค. 2566

49 views

ขสมก. ขอความร่วมมือ ไม่นำทุเรียนขึ้นรถเมล์ ยกข้อกฎหมาย "ไม่นําสิ่งของที่มีกลิ่นแรงอันอาจก่อความรําคาญแก่ผู้อื่นขึ้นบนรถ เว้นแต่จะได้จัดเก็บให้มิดชิดโดยปราศจากกลิ่นนั้น"


"หน้าทุเรียนมาแล้ววววว.... ขสมก. ขอความร่วมมือผู้โดยสารไม่พา 'น้องทุเรียน' ขึ้นบนรถเมล์นะคะ


ตาม กฎกระทรวง กําหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๓ ผู้โดยสารรถสําหรับการขนส่งประจําทางต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร


(๔) ไม่นําสิ่งของที่มีกลิ่นแรงอันอาจก่อความรําคาญแก่ผู้อื่นขึ้นบนรถ เว้นแต่จะได้จัดเก็บให้มิดชิดโดยปราศจากกลิ่นนั้น


ซึ่งนอกจากทุเรียนแล้ว ยังรวมถึงอาหารหรือสิ่งของมีกลิ่นอื่น ๆ ที่อาจจะรบกวนเพื่อนร่วมโดยสารรถเมล์ด้วยนะคะ"รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/yUSO7ATA0xE


คุณอาจสนใจ

Related News