ข่าวโซเชียล

ผู้ประกอบการค้าขายเฮ! เตรียมเปิดด่านชายแดนไทย-สปป.ลาว บ่ายวันนี้หลังโดนโคควิดกระทบหนัก

โดย kanyapak_w

23 พ.ค. 2565

32 views

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เปิดจุดผ่านแดนถาวร ช่องทางเข้า - ออก ระหว่างประเทศ 2 จุด ได้แก่ ช่องเม็ก และ บ้านปากแซง มีผลตั้งแต่ เวลา 13.00 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบให้จังหวัดอุบลราชธานี เปิดจุดผ่านแดนถาวร จำนวน 2 จุด เพื่อให้การเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีคำสั่ง ดังนี้1. ยกเลิกข้อความในคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 12403/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 42. เปิดจุดผ่านแดนถาวรจำนวน 2 จุด ดังนี้

- จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

- จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานีโดยให้เป็นไปตามพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการศุลกากร และคำสั่งที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 9/2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ที่มี วีซ่า , MOU , พาสปอร์ต ติดต่อสอบถาม ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-366000 หรือ 1178 ในวันและเวลาราชการขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว และ การค้า ของประเทศไทย และ สปป.ลาว ต่างมีความดีใจที่ทั้ง 2 ประเทศจะได้ทำธุรกิจอย่างสะดวกอีกครั้ง ภายหลังประสบภัยโควิดที่ทำร้ายธุรกิจพังและเงียบหายไปนานหลายปี ซึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมา กลุ่มเจ้าหน้าที่ประจำด่านชายแดนไทย – สปป.ลาว ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เร่งจัดสถานที่ และ เอกสาร พร้อมอุปกรณ์ในการตรวจคักกรอง เพื่อรองรับประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ที่จะเริ่มก้าวข้ามดินแดนไปมาหาสู่กันได้อีกครั้งในวันนี้ด้วย

คุณอาจสนใจ

Related News