ข่าวโซเชียล

อยู่ระหว่างรอซ่อม! แจงบันไดเลื่อน-ลิฟต์ รฟฟ.สีแดงชำรุด จะเปิดใช้ได้เดือน ก.ย.นี้

โดย thichaphat_d

9 ส.ค. 2566

63 views

การรถไฟฯ ชี้แจงบันไดเลื่อน ลิฟต์ สถานีในโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง สามารถเปิดใช้งานได้เดือนกันยายนนี้

ตามที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพข้อความ บันไดเลื่อน ลิฟต์ ทางเดินเลื่อนที่เชื่อมต่อไปสนามบินของสถานีดอนเมืองในโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ได้ปิดป้ายประกาศปรับปรุงชั่วคราวตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า การรถไฟฯ ได้รับรายงานจากบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ผู้บริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง เกี่ยวกับปัญหาระบบการทำงานของบันไดเลื่อน ทางเดินเลื่อน และลิฟต์ที่สถานีรังสิต หลักหก ดอนเมือง หลักสี่ และทุ่งสองห้องในโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงชำรุด

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และความปลอดภัยของผู้โดยสาร จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบบันไดเลื่อน ลิฟต์ ทางเดินเลื่อนเป็นการชั่วคราวไปก่อนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อทำการตรวจสอบในด้านความปลอดภัยทั้งหมด


ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลเสนอผู้รับผิดชอบแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาเอกชนเพื่อเข้าดำเนินการซ่อมแซมอยู่ ซึ่งจะต้องใช้เวลาดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ โดยจะดำเนินการแก้ไขพร้อมกับทดสอบการใช้งานของบันไดเลื่อนใหม่ และเปิดให้บริการได้ตามปกติภายในเดือนกันยายน 2566 ซึ่งการรถไฟฯ ต้องขออภัยผู้โดยสารที่ไม่ได้รับความสะดวกมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า การรถไฟฯ มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการพัฒนาการให้บริการที่ดี เพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนสามารถใช้บริการได้สะดวกปลอดภัย ทั้งที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ทางลาด ลิฟต์ ห้องน้ำคนพิการ ป้ายบอกทาง จุดยึดและจุดจอดรถวีลแชร์ โดยยึดหลักให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน พร้อมกับคำนึงถึงประโยชน์การให้บริการแก่ผู้โดยสารทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป ผู้พิการ เด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา รวมถึงผู้โดยสารที่มีสัมภาระจำนวนมาก ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการเป็นสำคัญ

คุณอาจสนใจ

Related News