สังคม

กรมวิทย์ฯ เปิดผลตรวจคุณภาพ 'ข้าว 10 ปี' ไม่พบสารปนเปื้อน มีคุณค่าทางโภชนาการ

โดย panisa_p

20 พ.ค. 2567

39 views

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดผลตรวจคุณภาพข้าว 2 โกดัง ล็อตสุดท้าย ที่ จ.สุรินทร์ จากกระทรวงพาณิชย์ ไม่พบสารอะฟลาท็อกซิน และสารปนเปื้อนอื่นๆ และยังมีคุณค่าโภชนการครบถ้วนเหมือนข้าวในท้องตลาดนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทย์ฯได้รับข้าว 2 ตัวอย่าง ปริมาณ 3 กิโลกรัมและ 5 กิโลกรัม จาก กรมการค้าภายใน ที่ส่งมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม โดยเป็นตัวอย่างข้าวจาก 2 โกดัง ประกอบด้วย โกดังข้าวกิตติชัย และโกดังของ บจก.พูนผลเทรดดิ้ง จำกัด จึงได้มอบให้ สำนักควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับรับรองมาตรฐาน ตามหลักสากล ISO 17025ทำการตรวจสอบใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพและสิ่งปลอมปน ด้านความปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารเคมี และ คุณค่าทางโภชนาการ โดยตรวจสอบคุณภาพเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุม ซึ่งมีการสุ่มซื้อข้าวหอมมะลิจากท้องตลาด ทั่วไปมาเปรียบเทียบ ส่วนการตรวจข้าวมีทั้ง ตรวจด้วยตาเปล่า ด้วยการดม และใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 30 และ 50 เท่า เพื่อตรวจสอบคุณภาพโดยผลตรวจด้านกายภาพและสิ่งปลอมปน พบว่า ตัวอย่างข้าวทั้ง 2 ชนิด มีวัตถุสิ่งแปลกปลอม ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งเป็นมอดและ เศษซากของแมลง ปะปนอยู่ ถือว่า สามารถพบได้ในข้าวสาร ทั้งนี้ตามมาตรฐานข้อกำหนดข้าวที่ต้องปลอดสิ่งแปลกปลอม ถือว่า ข้อแรกไม่ผ่านมาตรฐานส่วนการตรวจด้านความปลอดภัย อย่าง สารอะฟลาท็อกซินนั้น ตรวจไม่พบทั้งในข้าวตัวอย่างที่ 1 และข้าวตัวอย่างที่ 2 เช่นเดียวกับสารรมข้าว และสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 250 ชนิด ก็ไม่พบมีสารตกค้าง ซึ่งการตรวจด้านความปลอดภัยนั้น นายแพทย์ยงยศ ระบุว่า มีการตรวจซ้ำถึง 3 ครั้ง มากกว่าที่มาตรฐานกำหนด และการตรวจโลหะหนัก เช่นตะกั่ว แคดเมียม ดีบุก ปรอท สารหนู ทั้ง 2 ตัวอย่าง ก็ไม่พบการปนเปื้อนของโลหะหนัก เช่นกันขณะที่ผลตรวจด้านคุณค่าทางโภชนาการ ผลสรุป ข้าวทั้ง 2 ตัวอย่าง มี คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน เหมือนเช่นข้าวที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปแต่เมื่อสอบถามถึง วิธีการตรวจสอบอายุของข้าว สามารถทำได้หรือไม่ นพ.ยงยศ ระบุว่า ตามที่ตนทราบ จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีเครื่องมือหรือวิธีการใด สำหรับการตรวจสอบอายุของข้าว พร้อมกันนี้ได้ ย้ำว่า การตรวจสอบข้าวนั้น ดำเนินการในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน และมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย มีความแม่นยำสูง รวมทั้ง ยังได้ใช้นักวิทยาศาตร์ที่มีความชำนาญกว่า 10 คนในการตรวจครั้งนี้ ซึ่งผลออกมาสรุปเบ็ดเสร็จกลางดึกคืนวันศุกร์ รายงานผลเมื่อวันเสาร์จึงได้มาแถลงข่าววันนี้ ยืนยันว่า กรมวิทย์ไม่ได้ดึงหรือชะลอผลแต่อย่างใดด้านนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ข้าวจากโครงการรับจำนำมีทั้งหมด 2 โกดัง / มีข้าวอยู่ 15,000 ตันหรือ 145,000 กระสอบ โดยอยู่ที่โกดังกิตติชัย 11,645.65 ตัน และอยู่ที่คลังพูนผล 3,356.59 ตัน ซึ่งโกดังทั้ง 2 แห่งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นข้าวสารของรัฐบาล ล็อตสุดท้ายในขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง ได้มอบหมายให้บริษัทเอกชน ซึ่งมีการรับรองมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ตามหลักสากลเก็บตัวอย่างข้าวส่งตรวจ นอกจากนี้ ยังได้นำบริษัทจากต่างประเทศ มาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของข้าวที่อยู่ในคลัง ซึ่งพบว่า ผ่านมาตรฐานทั้ง 2 โกดัง ทั้งนี้ หากประชาชนยังไม่มีความมั่นใจ ทางกรมการค้าภายใน พร้อมเก็บตัวอย่างข้าว ส่งตรวจเพิ่มเติมอีกในอนาตคด้านนายกฤณลักษ์ ใจดี รักษาการผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า กล่าวว่า ข้าวที่นำมาตรวจเป็นข้าวตัวอย่าง ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงไปตรวจ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ข้าวที่นำมาตรวจอยู่ในอาคารเดียวกัน กับข้าวในโครงการรับจำนำข้าว และคาดว่าไม่เกินสิ้นเดือน พฤษภาคม นี้จะมีการประกาศ เปิดประมูลเพื่อจำหน่ายข้าวในสต็อกดังกล่าวรับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/5hpQSztCRhs

คุณอาจสนใจ

Related News