สังคม

ศบค. เคาะ เขียวทั้งประเทศ เปิดผับได้-ถอดแมสก์ตามสมัครใจ

โดย panwilai_c

17 มิ.ย. 2565

46 views

ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ วันนี้ (17 มิ.ย. 65) เห็นชอบผ่อนคลายมาตรการ โดยปรับเป็นพื้นทีสีเขียวทั่วประเทศ หลักๆ นอกจาก "สถานบันเทิง" จะกลับมาเปิดได้ทั้งหมดแล้ว ยังไฟเขียวเรื่องการถอดหน้ากากอนามัย ตามความสมัครใจด้วยโดยนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงรายละเอียด หลังการประชุมศบค.ชุดใหญ่ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ข้อสรุปหลักๆ จากที่ประชุมวันนี้ ได้เห็นชอบปรับพื้นที่สถานการณ์ เป็นสีเขียว หรือ (พื้นที่เฝ้าระวัง) จากเดิม 14 จังหวัด เป็น 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งก็จะมีการผ่อนคลายมาตรการตามมา ชัดๆ คือ สถานประกอบการประเภทสถานบันเทิง จะกลับมาเปิดบริการได้ทั้งหมด รวมถึง การถอดหน้ากากอนามัยได้ตามความสมัครใจ โดยจะมีผลนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแนวทางปฏิบัติ กรณีสถานบันเทิง จากปัจจุบัน อนุญาตให้เปิดถึงเวลา 24.00 น. มาเปิดบริการตามกฎหมายเดิมกำหนด เบื้องต้นมอบหมายให้ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสมช. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศบค. เร่งหาข้อสรุปเสนอต่อครม. ซึ่งท่านนายกฯ ระบุว่าอยากให้เกิดขึ้นในวันที่ 1 ก.ค.นี้ แต่เลขาฯสมช.ขอเวลาให้ฝ่ายต่างๆ ไปทำงานให้เต็มที่ และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งส่วนประเด็นเรื่องการถอดหน้ากากอนามัย ที่ประชุมศบค. เห็นชอบข้อเสนอมาตรการผ่อนคลายทางสังคม ชุมชน และองค์กร ซึ่งเรื่องนี้ นายแพทย์ทวีศิลป์ ระบุว่าในที่ประชุมท่านนายกฯ ย้ำว่าขอให้เป็นความสมัครใจ โดยสรุปยังเห็นควรสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่แออัด สถานที่ปิดหรืออยู่ใกล้ชิดกับคนจำนวนมากซึ่งเงื่อนไขกลุ่มที่ควรสวมหน้ากาก แยกเป็นประชาชนกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่ม 608 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ส่วนประชาชนทั่วไป ให้สวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับบุคลอื่น เช่น ขนส่งสาธารณะ ตลาด สนามกีฬา หรือ สถานที่แสดงดนตรีส่วนที่ถอดหน้ากากได้ตามสมัครใจ กรณี อยู่คนเดียว หรือ หากอยู่กับบุคคลอื่น ต้องเว้นระยะห่างได้ และอยู่ในที่ระบายอากาศได้ดี ขณะที่กิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากาก เช่น รับประทานอาหาร ออกกำลังกาย บริการบริเวณใบหน้า ศิลปะการแสดงทั้งนี้ที่ประชุมศบค.มอบหมายให้ กรมอนามัย จัดทำรายละเอียด และแจ้งแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป ซึ่งเรื่องนี้ ก็มีข้อห่วงใยจากโฆษกศบค.ว่า "ขออย่าบุลลี่คนใส่หน้ากากอนามัย"สำหรับภาพรวมการผ่อนคลาย 8 มาตรการที่จะเกิดขึ้น ยังมีทั้ง "ยกเลิกการคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิในอาคารสถานที่ แต่อาจให้มีหากเป็นสถานที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด ขณะที่มาตรการรวมกลุ่ม จะตรวจคัดกรอง ATK กรณีผู้ป่วยสงสัย และหากมีการรวมกลุ่มมากกว่า 2 พันคนนอกจากนี้ ที่ประชุมศบค.ยังเห็นชอบมาตรการเดินทางเข้าประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. โดย ยกเว้นการลงทะเบียนไทยแลนด์พาส ทั้งคนไทยและต่างประเทศ รวมถึงยกเลิกเงินประกันสุขภาพ แต่ให้ส่งเสริมการซื้อประกันแทน ครอบคลุมไปถึงการ 39 ด่านผ่านแดนถาวร ใน 22 จังหวัด


ชมผ่าน YouTube ได้ที่นี่ : https://youtu.be/8RLwvStPm8o

คุณอาจสนใจ

Related News