สังคม

สภาพัฒน์ขอแบงก์ชาติลดดอกเบี้ย-จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิต 5%

โดย gamonthip_s

19 ก.พ. 2567

173 views

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒน์ กล่าวในการแถลงข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปี 56 และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 67 ตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ออกมาสะท้อนถึงปัญหาที่อยู่ในโครงสร้างเศรษฐกิจไทย คือ หนี้ที่สูง โดยเฉพาะภาคครัวเรือน และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งช่วงที่ผ่านมาจะมีสินเชื่อที่ต้องกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SM) เริ่มเป็นหนี้เสีย หรือ NPL เพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้มาตรการต่าง ๆ เกือบทั้งหมดแล้ว


ทั้งมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว มาตรการช่วยเกิดการลงทุนใหม่ ๆ ในประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยว เร่งงบประมาณปี 67 เร่งรัดเบิกจ่ายที่เป็นงบประจำต่อเนื่อง และรัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนต่อเนื่อง ดังนั้นจึงถึงช่วงเวลาที่มาตรการการเงินน่าจะต้องเข้ามามีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าให้ได้ โดยเฉพาะการลดภาระครัวเรือน และเอสเอ็มอี อย่างมาตรการอัตราดอกเบี้ยต่าง ๆ ต้องพิจารณาจริงจัง ไม่ว่าจะอัตราดอกเบี้ยหรือส่วนต่างดอกเบี้ย ซึ่งเน้นลงไปภาครัวเรือน และเอสเอ็มอี เพื่อให้ส่วนต่างดอกเบี้ยแคบลงเพราะตัวธุรกิจขนาดใหญ่ไม่มีปัญหามาก แต่ที่มีปัญหาคือครัวเรือน และเอสเอ็มอี คงต้องทำมาตรการช่วยให้เกิดปรับตัวของส่วนต่างดอกเบี้ย โดยต้องมีมาตรการเข้าไปดูเป็นการเฉพาะด้วย ไม่ให้ดอกเบี้ยที่ลดลงทำให้มีการก่อหนี้มากขึ้น ส่วนมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐนั้น อยู่ที่การออกแบบว่าออกมากระตุ้นการผลิตสินค้า และลงทุนให้มากขึ้นได้อย่างไร อย่างไรก็ดีแบงก์ชาติจะเป็นผู้พิจารณาว่าเวลาที่เหมาะสม ว่าจะปรับลงได้เมื่อไร แต่ถ้าทำได้เร็ว จะมีส่วนช่วยได้พอสมควร


นอกจากนี้ต้องดูมาตรการในส่วนของการกำหนดชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำ หากดูตัวสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้ และปัญหาหนี้ครัวเรือน รวมทั้งตัวเลข SM ต้องการให้ปรับการจ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตเหลือ 5% อีกระยะ จากปัจจุบันที่ขยับขึ้นไปเป็น 8% เพื่อให้ภาคเอสเอ็มอีที่ใช้สินเชื่อบัตรเครดิต มีกำลังการใช้จ่ายมากขึ้น ถ้าใช้ประกอบกับดอกเบี้ยด้วย เชื่อว่าจะช่วยให้ NPL ลดลงได้

คุณอาจสนใจ

Related News