สังคม

มธ. อนุมัติให้นักศึกษาหญิงที่เป็นประจำเดือน ลาหยุดเรียนได้

โดย nutda_t

15 พ.ย. 2566

177 views

เพจองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ประกาศเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การกำหนดให้มีวันลาหยุดสำหรับผู้มีประจำเดือน

ในประกาศดังกล่าวระบุว่า ด้วยสภานักศึกษา ในการประชุมสภานักศึกษาสมัยสามัญ 1 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มธ. ศูนย์รังสิต และระบบออนไลน์ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาข้อเสนอ เรื่องการกำหนดให้มีวันลาหยุดสำหรับผู้มีประจำเดือน

เนื่องจากพบว่ามีนักศึกษาผู้มีประจำเดือนมีอาการต่างๆ เช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ ท้องอืด ท้องผูกหรือท้องเสีย เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย อารมณ์แปรปรวนวิตกกังวลง่าย มีพฤติกรรมแยกตัวจากเพื่อน ครอบครัว หรือคนรอบข้าง ไม่มีสมาธิ ไม่กระตือรือร้น ทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนหรือดำเนินชีวิตได้ตามปกติในช่วงระยะเวลาของการมีประจำเดือน ซึ่งนักศึกษามีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาในชั้นเรียน แต่ไม่สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนได้ เนื่องจากมีอาการดังกล่าว

ในการนี้ ฝ่ายวิชาการฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นความสำคัญและความจำเป็นของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภาวะดังกล่าวข้างต้น จึงขอความร่วมมือคณะ สถาบัน วิทยาลัย แจ้งอาจารย์ผู้สอนพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาผู้มีประจำเดือนที่ได้รับผลกระทบจากอาการดังกล่าว สามารถลาหยุดได้โดยไม่กระทบกับการจัดการเรียนการสอนคุณอาจสนใจ

Related News