สังคม

ปศุสัตว์บุกจับห้องเย็นสมุทรสาคร ยึดหมูเถื่อนลอบนำเข้ากว่า 10 ตัน

โดย taweelap_b

10 มิ.ย. 2566

1.1K views

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตามสืบสวนทางลับอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์เถื่อน ซึ่งมีความผิดตามพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ล่าสุดได้ข้อมูลว่า มีห้องเย็นแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร อาจซุกซ่อนเนื้อสุกรที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ


เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกัน จึงเข้าตรวจสอบห้องเย็นดังกล่าว โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรพื้นที่ ผลการตรวจสอบพบเนื้อ เครื่องใน และชิ้นส่วนตัดแต่งสุกรแช่แข็ง 5 รายการ ซึ่งข้างกล่องระบุต้นทางการผลิตจากประเทศอิตาลี เยอรมนี และบราซิล ต้องสงสัยว่าลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ น้ำหนักรวม 10,458 กิโลกรัม


เบื้องต้นพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตนำเข้าซากสัตว์ เอกสารการขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ และเอกสารรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ ผู้ประกอบการห้องเย็น ยังไม่สามารถนำมาแสดงได้ จึงอายัดของกลางทั้งหมดไว้ รวมถึงเก็บตัวอย่างจากเนื้อและเครื่องในสุกรที่อายัดได้ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโรคระบาดสัตว์ และสารตกค้างที่อาจติดมากับสินค้าดังกล่าว


จากนั้นไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.เมืองสมุทรสาคร พร้อมทั้งแจ้งให้เจ้าของสินค้านำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแสดงภายใน 15 วันทำการ หากไม่นำเอกสารมาแสดงจะร้องทุกข์กล่าวโทษตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 22 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษตามมาตรา 65 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 31 ผู้ใดนำเข้าส่งออกหรือนำผ่าน ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักร บทกำหนดโทษ มาตรา 68 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสัตว์มีชีวิตและเนื้อสัตว์เถื่อนเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ของโรคระบาดสัตว์ ตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะบริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงเป็นการปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไม่ให้เนื้อสัตว์เถื่อนมาแทรกแซงราคาหรือทำลายกลไกการตลาดภายในประเทศอย่างไม่เป็นธรรม พร้อมทั้งกำชับให้ด่านกักกันสัตว์ทุกแห่งและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอในทุกพื้นที่ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง หากพบผู้กระทำความผิดตามพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ให้บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด


อย่างไรก็ตาม หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ หรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร. 063-225-6888 หรือสารวัตรปศุสัตว์ไซเบอร์ โทร. 02-501-3473 หรือแจ้งผ่าน Application : DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา

คุณอาจสนใจ

Related News