สังคม

คกก.เปลี่ยนผ่านรัฐบาล ตั้งคณะทำงานชุดเล็กเพิ่ม 5 คณะ สอดรับกับปัญหาสถานการณ์ปัจจุบัน

โดย onjira_n

6 มิ.ย. 2566

182 views

6 มิ.ย.2566 ที่พรรคเพื่อไทย คณะกรรมการประสานงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาล นำโดยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นประธาน ได้นำคณะแถลงผลประชุม ว่าวาระแรก เป็นการติดตามความคืบหน้าของคณะทำงาน วาระ 2 กำหนดบทบาททำงาน ซึ่งผลลับที่ต้องการเห็นจากคณะทำงาน 7 คณะ และวาระ 3 กำหนดวาระทำงานเพิ่ม 4-5 ประเด็นที่ประชาขนสนใจ ประกอบด้วย1.คณะทำงานเศรษฐกิจและรัฐบาลดิติทัล 2.คระทำงานต่อต้านคอร์รัปชันต่อต้านส่วย 3.คณะทำงานสาธารณสุข 4.คณะทำงานเพื่อความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม 5.คณะทำงานปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ หวังมีคำตอบให้สังคมในช่วงที่ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ สำหรับรายละเอียดว่าแต่ละคณะมีใครบ้างจะทำเอกสารแจ้งทั้ง 12 คณะ ว่ามีใครบ้าง โดยนัดถัดไป 20 มิถุนายน 2566

จากนั้นนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาพรรคเพื่อไทย ในฐานะคณะกรรมการประสานงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาล แถลงเพิ่มว่า เป็รจุดเรื่มต้นที่ดี 8 พรรคทำงานด้วยกันและใช้ทุกวินาทีคุ้มค่าเพราะทุกวินาทีเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และความเดือดร้อนของประชาขน โดยเพื่อไทยมีข้อ เสนอ 5 ข้อ กรอบทำงานภาพใหญ่ ทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 1.เสนอความมั่นคงทางการคลัง ตั้งใจลดการขาดดุลทางการคลัง 2. เสนอระบบภาษีที่มีประสิทธิภาพ ฐานภาษีที่สูงขึ้นทำให้คนเข้าระบบภาษีมากขึ้น 3.เสนอออกแบบนโยบายต้องมีการคิดคำนวณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่การเท่าเทียมการกระจายรายได้ 4.เสนอแต่ละคณะอนุต้องวางแผนการทำงานระยะสั้นแก้ไขปัญหาประชาชรระยะกลางและระยะยาว เกี่ยวกับ โครงสร้างด้านต่างๆ และ 5.เปิดให้ประเทศเปิดหารายได้จากต่างประเทศ เชื่อมโลกดึงดูดการค้าการลงทุนส่วนพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ตัวแทนจากประชาชาตติ เพิ่มเติมว่าคณะทำงานเดิมที่มีทำหน้าที่จะต้องทำโร้ดแมปสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ และแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำความยากจน โดยเฉาะปัญหาที่เป็นรากเหง้า ที่ดีทำกิน ต้องกระจายถือครองที่พินที่เป็นธรรมขณะที่นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ ตัวแทนจากพรรคไทยสร้างไทย กล่าวเสริมใน 3 ประเด็นประกอบด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะต้องจัดเป็นวาระเร่งด่วนให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ประเด็นเรื่องพลังงานน้ำมัน และค่าไฟฟ้า โดย 8 พรรคร่วมรัฐบาลจะพิจารณาอย่างรอบรอบให้ส่งผลกระทบต่อประชาน้อยที่สุดเพื่อให้ประชาชนสามารถบริโภคราคาพลังงาน และ ราคาไฟฟ้าได้อย่างเป็นธรรม และ เรื่องคณะทำงานเรื่องความเท่าเทียมด้านเศรษฐกิจและสังคม จะไม่ใช่การให้ความเท่าเทียมเรื่องรัฐสวัสดิการเท่านั้นแต่รัฐและสังคมต้องเติบโตเท่ากันส่วนหัวหน้าพรรคเพื่อไทรวมพลัง นายวสวรรธน์ พวงพรศรี กล่าวเพิ่มเติมถึงการประชุมวันนี้ (6 มิ.ย.) ว่าเป็นการติดตามงาน รวมถึงดูความเหมาะสม “วางคนให้ถูกงาน วางงานให้ถูกคน” อีกทั้งยังหารือถึงปัญหาหนี้สินเกษตรกร ความเท่าเทียมเศรษฐกิจ การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้นนอกจากนั้นเลขาธิการพรรคเป็นธรรม นายกัณวีร์ สืบแสง กล่าวยืนยันว่าทุกคณะทำงานที่ตั้งขึ้นนั้น เน้นทำงานเร่งรัดปัญหาของประชาชนเป็นหลัก เช่น การจัดการปัญหาชายแดนภาคใต้ ที่มีหลายมิติต้องพูดคุยหารือกัน เป็นต้นนายวิรัตน์ วรศริน เลขาธิการพรรคเสรีรวมไทยสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ตราไว้ตั้งแต่ปี 2507 แต่ปัจจุบันนี้มีประชากรไทยเพิ่มขึ้น 35 ล้านคน จึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปที่ดินเพื่อความเป็นธรรมและเท่าเทียม แล้วเป็นนโยบายลำดับแรกของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ให้ประชาชนได้มีที่ดินทำกินของตัวเอง

ทั้งนี้นายพิธา กล่าวเสริมว่า ส่วนการวางผลลัพธ์ในคณะทำงานแต่ละชุดว่าจะออกมารูปแบบใดในช่วงเปลี่ยนผ่านได้มีการเตรียมความพร้อมก่อน กกต.ประกาศอย่างไร นายพิธา ระบุว่า อายุของคณะทำงานที่ตั้งขึ้นจะอยู่ในช่วง 2-3 เดือนก่อนการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งในหลายเรื่องได้มีการโยนไปให้รัฐบาลใหม่เพื่อดำเนินการแล้ว ดังนั้นตนจึงมองภาพการทำงานล่วงหน้าไว้เพื่อไม่เป็นการเริ่มปฐมนิเทศใหม่ โดยผลลัพธ์ที่ต้องการคือในช่วงสั้นที่สุดเมื่อตั้งรัฐบาล เลือกประธานสภา และเลือกนายกรัฐมนตรีได้แล้วก็สามารถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้เลย และเมื่อถึงเวลาประชุมครม. ก็สามารถที่จะประชุมได้เลย ขณะเดียวกันการประชุมครม.ในช่วง 100 วันแรกในรัฐบาลของก้าวไกลสามารถคิดนโยบายได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้ว เหลือเพียงอำนาจที่จะปฏิบัติ

คุณอาจสนใจ

Related News