สังคม

อัพเดตค่าแรงขั้นต่ำ ชาติอาเซียน

โดย onjira_n

25 พ.ค. 2566

419 views

ข้อมูล คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน วันที 25 พ.ค. 66

จำนวนวันทำงาน 20 วัน/เดือน


บรูไน 1,754 บาท/วัน (ปรับเมื่อ ม.ค. 2015)

สิงคโปร์ 1,430บาท/วัน (ไม่ปรากฏการกำหนดขั้นต่ำ)

อินโดนีเซีย 568บาท/วัน (ปรับเมื่อ 1 ม.ค. 2023)

มาเลเซีย 455บาท/วัน (ปรับเมื่อ 1พ.ค.2022)

ฟิลิปปินส์ 353บาท/วัน (ปรับเมื่อ มิ.ย.2022)

ไทย 354บาท/วัน (ปรับเมื่อ 1 ต.ค.2022)

เวียดนาม 343บาท/วัน (ปรับเมื่อ 1 ก.ค.2022)

กัมพูชา 276บาท/วัน (ปรับเมื่อ 1ม.ค.2023)

ลาว 128 บาท/วัน (ปรับเมื่อ 1พ.ค.2023) *ปรับจาก 1.2 ล้านกีบ(118 บาท) เป็น 1.3 ล้านกีบ (128 บาท)

เมียนมา 90บาท/วัน (ปรับเมื่อ 15 พ.ค.2018)

คุณอาจสนใจ

Related News