สังคม

โซเชียลแฉ สนามกีฬาลอยน้ำปากเกร็ดเกือบ 20 ล้านบาท-รองปลัดฯ ยัน ทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้

โดย kanyapak_w

28 มี.ค. 2566

532 views

โซเชียลแฉ สนามกีฬาลอยน้ำเทศบาลนครปากเกร็ดแพงลิ่ว เกือบ 20 ล้านบาท ล่าสุด รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ดลงพื้นที่พาชี้แจง ยืนยันว่าทางเทศบาลนครปากเกร็ดทำงานอย่างโปร่งใส่ ไม่มีการทุจริตอย่างแน่นอน สามารถตรวจสอบได้


เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 29 มี.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเพจข่าวปฎิบัติการหมาเฝ้าบ้าน โพสต์รูปภาพสนามกีฬาลอยน้ำ พร้อมข้อความดังนี้ ลานกีฬาลอยน้ำ 20 ล้าน เทศบาลนครปากเกร็ดเทศบาลนครปากเกร็ดทำลานกีฬาลอยน้ำใต้ทางด่วนศรีสมาน ในสระน้ำสวนสมเด็จพระนครินทร์ นนทบุรี เป็นที่ออกกำลังกายและลานกิจกรรมเป็นงานจัดซื้อ ประมูลกันแบบ e-bidding เอกสารโครงการมีประกาศ มีทีโออาร์ มีแปลนพร้อม แต่ซุกช่อนบีโอคิว (ปร.4)ไม่มีลงไว้ในระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐที่มาราคากลางก็มีเงื่อนงำ ไปสืบราคามาจาก 3 ที่ หนึ่งในสามเป็นบริษัทผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร งานออแกไนซ์ เน้นสำหรับผู้นำท้องถิ่นงบประมาณโครงการ 19,800,000 บาท bid กันสองราย วงเงินสัญญา 19,789,000 บาท ส่วนต่างราคา 11,000 บาท หรือ 0.05%ลานกีฬโครงสร้างเป็นทุ่นลอยน้ำที่เรียกกันว่าทุ่นจิ๊กซอว์ต่อกันด้วยตัวยึดตรงกลาง ประกอบด้วยลานกับทางเดิน ตัวลานสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 30 x25 เมตร เป็นพื้นที่ 750 ตารางเมตร ทางเดินยาว 27 เมตร กว้าง 4.5 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 121.5 ตารางเมตร พื้นที่รวม 871.5 ตารงเมตร รอบ ๆทำเป็นเสาและราวกันตก ตัวทุ่นเป็นพลาสติกแบบ HWHDPE กำหนดใช้สองขนาด คือ 100x100 เซ็นติเมตร สูง 50 เซ็นติเมตร สำหรับทำลาน กับขนาด 50x50 เซ็นติเมตร สูง 40 เซ็นติเมตร สำหรับทำทางเดิน เนื่องจากเทศบาลนครปากเกร็ดไม่แสดง บีโอคิว แจกแจงราคาแต่ละไอเทม จาก ราคากลาง 20,116,660.33 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคิดอย่างคร่าวๆ ตารางเมตรละ 23,082.80 บาท ส่วนราคาทุ่นตรวจสอบข้อมูลจากโครงการสร้างโป๊ะที่ปากด่านของเทศบาลนครปากเกร็ด พบว่าเคยตั้งราคากลางที่ตารางเมตรละ 17,742 บาท ทุ่นลอยพร้อมตัวยึดเกรดและมาตรฐานเดียวกันนี้ราคาไม่รวมขนส่งและติดตั้งอยู่ที่ตารางเมตรละ6,900 บาทรูปแบบก่อสร้างจริงไม่ตรงตามแปลน เพราะโดนระยะของตอหม้อสะพานบีบหมายความว่าไม่ได้วัดหน้างานจริงก่อนออกแบบ จากแปลนที่เป็นทางเดินยาว ๆ 27 เมตร ตรงไปเป็นลานกีฬารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กลายเป็นว่าย่นระยะสะพานแล้วทำเป็นลักษณะเป็นท่า และทุ่นลอยที่กำหนดใช้สองขนาด งานจริงใช้ขนาด 50x50x40 เมตร เพียงแบบเดียว
ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเปิดเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนเข้ามาใช้พักผ่อน ออกกำลังกาย บนเนื้อที่ 102 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่นำ้ 65 ไร่ พื้นดิน 37 ไร่ เปิดให้เข้ามาใช้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 - 20.00 น.ทุกวัน พบว่าที่บริเวณส่วนของพื้นน้ำมีการก่อสร้างสนามกีฬาลอยนำ้ดังกล่าวเสร็จสิ้นพร้อมใช้งาน แต่ยังไม่เปิดให้บริการกับประชาชนเพราะยังมีการก่อสร้างแนวเขื่อนโดยรอบยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีนางปริญดา รองปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นตัวแทนนายวิชัย นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด และนายนพกร ผอ.สำนักการช่างเทศบาล พาเดินดูสนามกีฬาพร้อมชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนางปริญดา กล่าวว่าเรื่องที่มีเพจข่าวนำเสนอเรื่องสนามกีฬาลอยน้ำของเทศบาลนครปากเกร็ดที่เกรงว่าอาจส่อไปในทางทุจริต ไม่คุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่นำมาก่อสร้างนั้น ตนในฐานะเป็นตัวแทนเทศบาลนครปากเกร็ด ขอชี้แจ้งว่า กรณีที่ทางเพจข่าวดังกล่าวสงสัยเรื่องการประกวดราคาซื้อจัดหาพร้อมติดตั้งลานกีฬาลอยนำ้ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีแต่ BOQ แต่ไม่มี ปร.4 ลงในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนั้น ต้องบอกว่ากรณีนี้เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีค่าจัดซื้อคุรุภัณฑ์สูงกว่ามูลค่างานก่อสร้าง จึงทำให้ไม่มี ปร.4 (คือการคิดราคาของงานก่อสร้าง) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนประเด็นต่อมาคือการสืบราคากลาง 3 บริษัท และ 1 ใน 3 เป็นบริษัทผลิตสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร งานออร์แกไนซ์เน้นสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นนั้น เรื่องนี้ต้องชี้แจ้งว่าเป็นการสืบราคาจากผู้มีอาชีพโดยตรง
ซึ่งได้จดทะเบียนที่มีวัตถุประสงค์ของบริษัทที่จำหน่ายพัสดุที่ทางเทศบาลนครปากเกร็ดจัดหา และมีรายละเอียดสามารถสืบค้นหาจากเว็บไซต์ต่างๆได้ ส่วนอีกประเด็นที่มีการเปรียเทียบราคาทุ่นของโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งลานกีฬานั้น กรณีนี้เป็นราคาทุ่นของโครงการจัดหาทุ่นลอยนำ้ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรี เป็นงานจัดซื้อคุรภัณฑ์พร้อมติดตั้งจึงเป็นราคาค่าวัสดุรวมค่าภาษี กำไร ค่าติดตั้งและค่าขนส่ง ส่วนราคาโป๊ะที่ปากด่านตามที่มีการนำมาเปรียบเทียบนั้นเป็นงานก่อสร้างที่ยังไม่รวมมูลค่า FACTERF ซึ่งถ้านำมาเปรียบเทียบกันแล้วมีราคาที่ใกล้เคียงกันมากแทบไม่แตกต่าง และประเด็นสุดท้ายเรื่องแบบแปลนการก่อสร้างไม่ตามแบบแปลนนั้น  เนื่องจากทางเทศบาลนครปากเกร็ดมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับพื้นที่ในการติดตั้งที่ไม่เพียงพอในการติดตั้งทุนลอยนำ้ได้ตามรูปแบบเดิม เพราะมีการก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนและทางเดินเพิ่มเติ่มพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทั้งพื้นที่ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรีจึงทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบแปลนจากเดิมไปแต่ปริมาณการก่อสร้างเท่าเดิม
นางปริญดา กล่าวอีกว่าสำหรับสนามกีฬาลอยน้ำแห่งนี้ตนขอยืนยันว่าทางเทศบาลนครปากเกร็ดทำงานอย่างโปร่งใส่ ไม่มีการทุจริตอย่างแน่นอน สามารถตรวจสอบได้ และก่อนจะมีการก่อสร้างสนามกีฬาลอยนำ้นั้นได้มีการจัดทำประชาพิจารจากประชาชนในพื้นที่และผู้เข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะมีความเห็นชอบ จึงได้มีการก่อสร้างสนามกีฬาดังกล่าวขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ดีกว่าปล่อยให้เป็นบ่อนำ้และไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร และหากเลือกวิธีการนำดินมาถมก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่านี้เป็นอย่างมาก
คุณอาจสนใจ

Related News