สังคม

เผยยอดค่าตอบแทนใหม่ อบต.กว่า 4 แสนคน นายก อบต.รับสูงสุด 75,530 บาท

โดย weerawit_c

9 มี.ค. 2566

724 views

จากกรณีการขึ้นค่าตอบแทนของผู้บริหารท้องถิ่นและ อบต. ตามขั้นจะนำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร อบต. และสมาชิก อบต.ทั่วประเทศ


ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งจำนวนขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศมี 5,300 แห่ง มีนายกและสมาชิก อบต.กว่า 4 แสนคน ที่จะได้รับอานิสงส์ขึ้นค่าตอบแทนครั้งนี้


ล่าสุดได้มีการเผยค่าตอบแทนใหม่ คือ


รายได้ อบต.ต่อปี

-ไม่เกิน 10 ล้านบาท

-เกิน 10-25 ล้านบาท

-เกิน 25-50 ล้านบาท

-เกิน 50-100 ล้านบาท

-เกิน 100-300 ล้านบาท

-เกิน 300 ล้านบาทนายก อบต.

-25,800 บาท

-35,600 บาท

-40,800 บาท

-46,000 บาท

-63,000 บาท

-75,530 บาทรองนายก อบต.

-15,480 บาท

-21,180 บาท

-24,840 บาท

-28,500 บาท

-38,220 บาท

-45,540 บาทขณะที่นางสุทิน ชาติพุดซา นายก อบต.หนองกระทุ่ม ซึ่งมีเขตการปกครองในพื้นที่ ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา ครอบคลุม 9 หมู่บ้าน 5,186 ครัวเรือน มีประชากรอาศัยอยู่จำนวน 9,614 คน ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าตนเองมองว่าเรื่องการขึ้นเงินเดือนให้กับผู้บริหาร อบต. และสมาชิก อบต.ทั่วประเทศ เป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก เพร่าจะช่วยเป็นขวัญกำลังใจให้กับ อบต.ทั่วประเทศ ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น เนื่องจาก อบต.ถือว่ามีบทบาทหน้าที่มากในการพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ และรู้ปัญหาของคนในท้องถิ่นมากที่สุด ซึ่งการขึ้นเงินเดือนก็ต้องขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละ อบต. แต่ละแห่งจะขึ้นเงินเดือนไม่เหมือนกัน อย่างเช่น อบต.หนองกระทุ่ม ถือว่าเป็น อบต.ขนาดกลาง มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการจัดเก็บภาษีป้าย กับภาษีขยะโดยมีรายได้ประมาณ 36 ล้านบาทต่อปี ส่วนอื่นก็มาจากรัฐบาลอุดหนุน ดังนั้นจึงมีการปรับขึ้นเงินเดือนให้กับผู้บริหาร อบต.ดังนี้ ตำแหน่งนายก อบต.จากเดิมได้เงินเดือน 24,920 บาท ก็จะปรับขึ้นเป็นเดือนละ 40,800 บาท ประธานสภา อบต. จาก 12,500 บาท ก็จะปรับขึ้นเป็น 15,000 บาท รองประธานสภา อบต.ก็จะปรับขึ้นจาก 10,500 บาท เป็น 13,000 บาท สมาชิกสภา อบต.จะปรับขึ้นจาก 7,600 บาท เป็น 10,080 บาท ซึ่งอัตราเงินเดือนใหม่นี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66 ตอนนี้ก็ยังต้องรับในอัตราเงินเดือนเดิมอยู่ก่อนจนถึงวันที่ 30 ก.ย.66ขณะเดียวกันที่นายกรัฐมนตรี บอกว่าจะยกฐานะให้ อบต.ทั่วประเทศ เป็นเทศบาลทั้งหมด ตนเองก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะบางครั้งการทำงานของ อบต.ก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากเทศบาลนัก แต่เมื่อมีการเข้าประชุมต่างๆ ก็มักจะมีการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจน ผู้บริหารเทศบาล ก็จะมองว่าผู้บริหาร อบต.เป็นคนละระดับ อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เป็นเพียงนายก อบต.แต่หลังจากนี้ไป ก็จะกลายเป็นนายกเทศมนตรีทั้งหมด มีฐานะเท่าเทียมกัน การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลก็จะไม่ต้องแยก อบต.กับเทศบาลอีกแล้ว จึงเป็นศักดิ์ศรีที่น่าภาคภูมิใจมาก สำหรับผู้บริหาร อบต.ทุกคน ที่จะได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายกเทศมนตรีในอนาคตอันใกล้นี้


รับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/WIEq0grKZac

คุณอาจสนใจ