สังคม

กสทช. ออกหนังสือถึงองค์กรวิชาชีพ ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โดย onjira_n

23 ก.พ. 2566

112 views

กสทช. ออกหนังสือถึงองค์กรวิชาชีพ ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เรื่อง ขอความร่วมมือในการตรวจสอบและกำชับ

แนวทางการนำเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์หรือผู้ปกครอง หรือบุคคลในครอบครัวของเด็กเช่นกรณีเด็กชายอายุ 8 เดือนหายตัวจากบ้านไป และเด็กชายอายุ 6 ขวบ และครอบครัวประสบอุบัติเหตุทำให้ร่างของเด็กตกจากทางด่วนเป็นต้น โดยขอให้หลีกเลี่ยงและใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดในการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจบ่งชี้ถึงตัวเด็กหรือผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัวของเด็ก อาทิ1.ชื่อนามสกุล ชื่อเล่น ฉายา ของตัวเด็กหรือผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัวเด็ก

2.รูปร่าง หน้าตา ตัวเด็กหรือผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัวเด็ก

3. สถานที่พักอาศัย บริเวณใกล้เคียงที่พักอาศัย สถานศึกษา รวมถึงสถานที่อื่นที่อาจบ่งชี้ถึงตัวเด็กหรือผู้ปกครองในครอบครัวของเด็ก

4.ข้อมูลอื่นใดที่อาจบ่งชี้ถึงตัวเด็กหรือผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัวเด็ก**เอกสาร 2***

ขณะเดียว กสทช. ยังได้ส่งหนังสืออีก 1 ฉบับ ส่งถึงผู้ประกอบการ เนื้อหาใจความคล้ายกัน ระบุว่า ขอให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบการนำเสนอเนื้อหารายการเป็นไปตามหนังสือที่อ้างถึงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจบ่งชี้ถึงตัวเด็กหรือผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัวของเด็ก อันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลดังกล่าว ให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ระงับการกระทำดังกล่าวทันที ทั้งนี้หากปรากฎข้อเท็จจริงว่าผู้รับใบอนุญาต ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม สำนักงาน กสทช.จำเนินการตามกฎหมายต่อไปคุณอาจสนใจ

Related News