เศรษฐกิจ

กสทช.ขู่เรียกเงินคืน 600 ล้าน พร้อมดอกเบี้ย ถ้า กกท.ไม่แก้ไขถ่ายสดฟุตบอลโลก ตามหลักเกณฑ์

โดย petchpawee_k

1 ธ.ค. 2565

19 views

วันที่ 30 พ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กสทช.มีหนังสือแจ้งการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ดำเนินการแก้ไข และปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และเงื่อนไข (ข้อ 2.2 ข้อ 2.4-2.5 และข้อ 2.10) ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2022 (รอบสุดท้าย)

ที่กำหนดให้ กกท.บริหารจัดการสิทธิให้ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.สามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2022 (รอบสุดท้าย) ได้ตามประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ได้รับบริการเป็นการทั่วไป (Must Carry) โดยทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก สำนักงาน กสทช.


และหาก กกท.ไม่ดำเนินการแก้ไข หรือไม่สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ 2.2 ให้มีผลเป็นยกเลิกสัญญาตามมาตรา 391 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับตั้งแต่วันที่ กกท.ได้รับหนังสือแจ้งยกเลิกการสนับสนุนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 (รอบสุดท้าย)


โดย กกท.มีหน้าที่ชำระเงินสนับสนุนที่ได้รับไว้ทั้งหมดคืน สำนักงาน กสทช.ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี (หากมี) และสำนักงาน กสทช.ขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามบันทึกความตกลงของ กกท.ที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป


คุณอาจสนใจ

Related News