สังคม

กทม.เผยยอดเก็บกระทงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42% พบ 7 เขตกระทงโฟมเป็น 0%

โดย nattakarn_l

9 พ.ย. 2565

217 views

            นายเอกวรัญญู อัมระปาล  โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร รายงานข้อมูลจำนวนกระทงที่เก็บได้ในกรุงเทพมหานคร ในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2565  มีจำนวน 572,602 ใบ   เพิ่มขึ้นจากปี 2564  ที่จัดเก็บได้ 403,203 ใบ เพิ่มขึ้นจำนวน 169,367 ใบ คิดเป็นร้อยละ 42

         โดยประเภทกระทงที่จัดเก็บได้  เป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 548,086 ใบ หรือร้อยละ 95.7  และกระทงโฟม 24,516 ใบ หรือร้อยละ 4.3

          ซึ่งกระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 96.5 เป็น 95.7 ส่วนสัดส่วนของกระทงโฟมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.5 เป็น 4.3

        สำหรับเขตที่มีจำนวนกระทงมากที่สุด คือ เขตคลองเตย จำนวน 27,776 ใบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีจำนวนกระทงน้อยที่สุด จำนวน 122 ใบ   เขตที่มีจำนวนกระทงวัสดุธรรมชาติมากที่สุด คือ คลองเตยจำนวน 26,912 ใบ  ส่วนเขตที่มีกระทงโฟมมากที่สุด  คือ เขตประเวศจำนวน 1140 ใบ

         ส่วนเขตที่มีการใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 100% มี 7 เขต ได้แก่ เขตหลักสี่ ดินแดง บางรัก สาทร จอมทอง บางกอกใหญ่ และทวีวัฒนา      

        ด้านนายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กระทงที่จัดเก็บแล้ว  จะลำเลียงไปกําจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย ทั้ง 3 แห่งของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถานีขนถ่ายมูลฝอยอ่อนนุช  หนองแขมและสายไหม เพื่อกําจัดต่อไป  โดยกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ  จะมีการคัดแยกเข้าโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม ซึ่งเป็นการนํากระทงกลับมาใช้ประโยชน์และลดภาระค่าใช้จ่ายในการนํากระทงไปฝังกลบ  ส่วนกระทงที่เป็นโฟม จะนำไปโรงงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการฝังกลบอย่างถูกต้องต่อไป  

คุณอาจสนใจ