สังคม

นายกฯ ยัน ยารักษาโควิดเพียงพอ ส่งจัดหาและกระจายอย่างให้ทั่วถึงทั่วประเทศ

โดย kanyapak_w

7 ส.ค. 2565

29 views

โฆษกรัฐบาลเผย "นายกฯ" ยืนยันรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข จัดหาและกระจายยารักษาโควิด-19 ให้โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศอย่างเพียงพอ รองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้ครอบคลุมโฆษกรัฐบาลเผย "นายกฯ" ยืนยันรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข จัดหาและกระจายยารักษาโควิด-19 ให้โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศอย่างเพียงพอ รองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้ครอบคลุมวันนี้ (7 สิงหาคม 2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมด้านยาเพื่อรองรับการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างเพียงพอ โดยได้มีการจัดหายารักษาโควิด-19 จำนวน 4 รายการ ได้แก่ 1) ฟาวิพิราเวียร์ 2) โมลนูพิราเวียร์ 3) เรมเดซิเวียร์ และ 4) แพกซ์โลวิด ซึ่งเป็นยาที่ได้ขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และผ่านการคัดเลือกและรับรองคุณภาพจากต่างประเทศซึ่งนำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรมโดยตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนยาให้แก่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ แบ่งเป็น ยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 265,500,000 เม็ด ยาโมลนูพิราเวียร์ จำนวน 12,000,000 เม็ด และยาเรมเดซิเวียร์ จำนวน 375,210 ขวด ซึ่งยาแต่ละรายการมีข้อบ่งชี้ในการใช้แตกต่างกัน ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่จำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสทุกรายแม้จะเป็นกลุ่ม 608 ก็ตาม โดยการจ่ายยาต้านไวรัส ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ที่จะพิจารณาจ่ายยาตามอาการข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 มีรายงานยาคงคลังในพื้นที่ ได้แก่ ยาฟาวิพิราเวียร์และโมลนูพิราเวียร์ รวม 11.2 ล้านเม็ด และยังมีสำรองที่ส่วนกลางอีกจำนวนหนึ่ง ปัจจุบันอัตราการใช้ยาเพียงพอต่อการใช้มากกว่า 14 วัน นอกจากนี้ ส่วนกลางยังมีการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์และโมลนูพิราเวียร์กว่า 2 ล้านเม็ด และอยู่ระหว่างจัดซื้อเพิ่มเติม คือ ฟาวิพิราเวียร์ 10 ล้านเม็ด โมลนูพิราเวียร์ 20 ล้านเม็ด และเรมเดซิเวียร์ 8 หมื่นขวด


คุณอาจสนใจ

Related News