สังคม

กระบี่เตรียมเปิดพื้นที่ถอดหน้ากากอนามัยกลางเดือนนี้

โดย onjira_n

3 มิ.ย. 2565

52 views

ประชาชนนักท่องเที่ยว ในจังหวัดกระบี่ ยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย ขณะทำกิจกรรม ในที่สาธารณะ เนื่องจากจังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งในพื้นที่ฟ้าฟ้า อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมเนื่องจากเป็นจังหวัดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวพื้นที่สีฟ้า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือ ศบค. พิจารณาการนำร่องพื้นที่สีเขียวและสีฟ้า นำร่องเป็นพื้นที่ถอดหน้ากากอนามัยในกลางเดือนมิถุนายน 2565 นี้นายแพทย์ สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุข รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ขณะนี้อยู่ในช่วงขาลงตลอด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายวันอยู่ที่ประมาณ 2 – 4 รายต่อวันเท่านั้น มีแนวโน้มลดลง และกำลังเข้าสู่ความเตรียมพร้อมในการเป็นโรคประจำถิ่น โดยคณะกรรมการโรคติดต่อได้วางแผนไว้ว่า หลังจาก มีการเปิดสถานบันเทิงเรียบร้อยแล้ว สถานการณ์การติดเชื้อดังกล่าวยังดี และไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ประมาณช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ ก็จะมีการกำหนดในการถอดหน้ากากในสถานที่บางแห่ง เช่นสถานที่เปิด ในสวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย ในสถานที่เปิด อากาศถ่ายเทสะดวก โดยการเปิดหน้ากากช่วงแรกจะมีข้อยกเว้นในกลุ่ม 607 คือกลุ่มอายุ 60 ปี 7 กลุ่มโรค ที่ยังขอความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัย หรืออยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก หรือสถานที่ปิด รวมถึงในสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก


ด้านจังหวัดภูเก็ต เมื่อช่วงเย็นวันที่ 2 มิ.ย.65 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ภูเก็ตได้มีคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3793/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีสาระสำคัญให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3660/2565 ลงวันที่ 31 พ.ค.65 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีสาระสำคัญ คือ สามารถถอดหน้ากากได้อยู่ในที่โล่งแจ้งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก บริเวณชายหาด สวนสาธารณะ สนามกีฬา แต่ต้องห่างจากบุคคลอื่นไม่ต่ำกว่า 2 เมตร แต่ยังคงให้สวมหน้ากากอนามัยในสถานที่ปิดที่อากาศไม่ถ่ายเท และการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.65 เป็นต้นไปโดยคำสั่งที่ 3793/2565 ที่ออกเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.65 มีสาระสำคัญคือ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่โรคลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เพื่อจำกัดวงในการระบาดของโรค เมื่ออยู่นอกเคหสถาน ยานพาหนะส่วนบุคคลหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ยกเว้นให้สามารถถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้ในระหว่างรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือในขณะออกกำลังกาย หรือเพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.65 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคุณอาจสนใจ