สังคม

อธิการบดีศิลปากร ยื่นลาออก เซ่นปมถ่ายรูปแอร์โฮสเตส ยันไม่มีเจตนาสร้างความเสียหาย

โดย thichaphat_d

3 พ.ค. 2565

448 views

วานนี้ (2 พ.ค. 65) นายชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแล้ว หลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ กรณีถ่ายภาพแอร์โฮสเตสบนเครื่องบิน พร้อมใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม


โดยหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว ระบุว่า ตามที่กระผมได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 2562 เป็นต้นมา นั้น


บัดนี้ กระผมได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปีเศษ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระผมและทีมผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทเวลาให้กับการบริหารงานมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างเต็มกำลังความสามารถ ยึดถือหลักธรรมาภิบาล และมีผลงานที่กระผมและทีมผู้บริหาร ได้ริเริ่มและดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง


แต่ยังคงมีภาระงานที่ต้องดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งจำเป็นต้องมีผู้บริหารมาขับเคลื่อนและสานต่อการกิจเพื่อให้กิจการของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง


อย่างไรก็ดี ด้วยขณะนี้ มีกระแสข่าวว่ากระผมได้ลงภาพและข้อความที่ไม่เหมาะสมในสื่อสังคมออนไลน์ กระผมขอน้อมรับว่าได้กระทำการดังกล่าวจริง แต่มิได้มีเจตนาที่จะสร้างความเสียหายหรือก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่สมควร อย่างไรก็ตาม กระแสข่าวดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นองค์กรที่กระผมทำหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดี


ดังนั้น เพื่อให้รักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป และเพื่อเป็นการดีต่อทุกฝ่าย กระผมจึงขอแสดงความรับผิดชอบ โดย การลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพร้อมที่จะลาออกในทันทีหรือเมื่อสภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีได้แล้ว

รับชมทางยูทูบที่ :https://youtu.be/OzivO0ne4zU

คุณอาจสนใจ