สังคม

ลูกจ้างเดอะวัน ประกันภัย เฮ! ได้รับเงินสงเคราะห์แล้ว

โดย onjira_n

19 ก.พ. 2565

82 views

นายกรัฐมนตรี กำชับ รมว.แรงงาน ช่วยเหลืออดีตลูกจ้าง บมจ. เดอะ วัน ประกันภัย จ่ายเงินสงเคราะห์ กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีค่าชดเชย จำนวน 285 คน รวม 5,027,890 บาทนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ปิดกิจการเลิกจ้างลูกจ้างทั้งหมดว่า อดีตลูกจ้าง บมจ. เดอะ วัน ประกันภัย

ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน และอดีตลูกจ้าง

ได้ขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ อัตราเงินที่จะจ่ายและระยะเวลาการจ่าย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้นนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 อดีตลูกจ้างบริษัทดังกล่าวยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

(กรณีเงินค่าชดเชย) เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้ตามสิทธิที่พึงได้ ซึ่งกสร. ตรวจสอบพบว่ามีความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ อัตราเงินที่จะจ่ายและระยะเวลาการจ่าย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ลูกจ้าง จำนวน 285 คน รวมเป็นเงิน 5,027,890 บาท โดยลูกจ้างที่แจ้งรับเงินผ่านธนาคารกรุงไทยจะได้รับเงินภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ส่วนลูกจ้างที่แจ้งรับเงินต่างธนาคาร จะได้รับเงินภายในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565ทั้งนี้ ลูกจ้างที่เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างฯ จากสาเหตุที่ถูกเลิกจ้างหลังสถานประกอบกิจการปิดดำเนินการแล้วไม่จ่ายค่าชดเชย หรือนายจ้างประสบปัญหาทางการเงินเพราะสาเหตุการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถขอรับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 หรือหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสายด่วนโทร 1506 กด 3 หรือ 1546 และทางสื่อออนไลน์ของกรมทุกช่องทาง

คุณอาจสนใจ