สังคม

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก จัดงาน เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจำปี 2565

โดย attayuth_b

3 ธ.ค. 2565

61 views

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงาน เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจำปี 2565 นำรายได้สมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาดชาดไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล

โดยปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก" ซึ่งยึดหลักการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือนร้อน จากอุทกภัยและภัยพิบัติ ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อย่างครบวงจร นวัตกรรมบรรเทาทุกข์ อาทิ ข้าวอุ่นร้อนพร้อมทาน , ผลิตภัณฑ์ของร้านพึ่งพา จากการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ อย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์จากร้าน PAfe ผลิตภัณฑ์เด่น จากโครงการส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์เพื่อชุมชน การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก กิจกรรมการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การประกอบอาหารจากรถเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ช่วยด้วยใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน เมนูสูตรประทาน เพื่อร่วมแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2565


https://youtu.be/7R6gVAGrdfk

คุณอาจสนใจ

Related News