สังคม

รัฐบาลพาสื่อ ลุยเชียงใหม่ เยี่ยมชมการส่งเสริมพัฒนากำลังคนดิจิทัล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ชุมชน

โดย attayuth_b

28 มิ.ย. 2565

23 views

วันนี้ (28 มิ.ย.) รัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนำสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมติดตามผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นดิจิทัลฮับอาเซียน ผ่านการพัฒนา “ไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์”และ “ดิจิทัล สตาร์ทอัพ” ดึงดูดนักลงทุน ควบคู่กับการเร่งยกระดับกำลังคนในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาด รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงของภูมิภาค

โดยคณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมผลงานด้านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ณ บริษัท ศูนย์ทำร่ม (1978) จำกัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีมาประสานกับภูมิปัญญา สร้างหัตถกรรมนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิต และส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และสามารถนำของเหลือทิ้งจากไม้ไผ่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการนำสารเคมีมาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้ไม่เกิดสารพิษตกค้าง สร้างความแตกต่างให้สินค้า ได้รับการยอมรับจาก UNESCO (The Seal of Excellence in Southeast Asia Award ปี 2007 และ 2008) ในการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ได้รับความไว้วางใจในตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อ เลือกแบบสินค้าได้ตามที่ต้องการ เพิ่มความสะดวกในการซื้อและชำระเงินสอดคล้องกับสังคมยุคดิจิทัลขณะเดียวกันสื่อได้เยี่ยมชมผลงานด้านส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ณ บริษัท ล้านเกษตร (ประเทศไทย) จำกัด และโรงงานเกรียงไกรผลไม้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปถนอมอาหารประเภทของดอง เช่น กระเทียมดอง ท้อดอง ขิงดอง บ๊วยดอง มะนาวดอง อีกทั้งผลไม้ดอง อบแห้ง ผลไม้แช่อิ่มอีกหลายรายการ ทั้งนี้ บริษัทได้รับซื้อผลิตผลทางการเกษตรที่เหลือจากการขายแบบสด ๆ จากเกษตรกรในท้องถิ่นภาคเหนือ และนำมาแปรรูปรักษาไว้ เพื่อให้คงคุณค่าทางอาหารและเก็บไว้ทานได้ทั้งปี ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง โดยทางบริษัทได้นำเทคโนโลยีระบบซอฟต์แวร์มาพัฒนาในโรงงาน โดยมีการเก็บข้อมูลลูกค้ามาซื้อบ่อยมากน้อยแค่ไหน เก็บข้อมูลทะเบียนรถลูกค้า เพื่อมา ไว้พัฒนางานด้านบริการแสดงถึงความใส่ใจให้แก่ลูกค้า รวมถึงมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และแพ็กเกจจิ้งรูปแบบใหม่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ทำให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าเป็นอย่างมาก ส่งผลทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น

“การนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงในพื้นที่เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งในวันพรุ่งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการด้านต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เช่น โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา การดำเนินงานพัฒนาทักษาะการเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (Coding) ให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน การดำเนินการของเทศบาลเมืองแม่เหียะด้วย Digital Transformation Municipality พร้อมกับพบปะนักธุรกิจและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ฉากทัศน์ใหม่อุตสาหกรรมไทยเพื่อความยั่งยืน”
คุณอาจสนใจ

Related News