สังคม

นายกฯ ถกปม ส.ป.ก.ทับซ้อนเขาใหญ่ สั่งกรมแผนที่ทหารทำ 'วันแม็ป' ให้เสร็จใน 3 สัปดาห์

โดย panwilai_c

21 ก.พ. 2567

55 views

ปัญหาการออก ส.ป.ก.ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งดูเหมือนจากนี้ไปจะมีความเข้มข้นมากขึ้น ทั้งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อุทยานฯแต่ละพื้นที่ และทีมข่าว 3 มิติ อีกด้านหนึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรี ก็ได้ลงมากำกับเรื่องนี้ด้วยตัวเอง โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือ เพื่อให้ได้ข้อยุติในเรื่องนี้ร่วมกันนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เชิญ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ (ส.ป.ก.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพลโท ชาคร บุญภักดี เจ้ากรมแผนที่ทหาร หารือบนตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อมาพูดคุยหลังมีปัญหาเรื่องที่ดิน ส.ป.ก.ที่การปักหมุดทับซ้อนกับพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทำให้เกิดปัญหาระหว่างสองกระทรวงหลัก คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีแล้ว ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีกำชับให้ กรมแผนที่ทหาร เดินหน้าในการจัดทำแนวเขตพื้นที่ของรัฐหรือ วันแม็พ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 สัปดาห์ และจากนี้จะมีข้อตกลงระหว่างสำนักงานปฏิรูปที่ดินและกรมอุทยาน หากพิสูจน์ออกมาแล้วว่าเป็นพื้นที่ของเขตปฏิรูปที่ดิน แต่เมื่อข้อพิพากษ์เกิดขึ้น เพราะเป็นพื้นที่ติดกัน หรือ แนวกันชน จะไม่จัดพื้นที่ส่วนแนวกันชนให้เกษตรกรทำกินอย่างเด็ดขาดส่วนแนวทางในการทำงานในอนาคต จะบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างสองหน่วยงาน คือ สำนักงานปฏิรูปที่ดินและกรมอุทยาน ว่าการกระทำการใดใดในพื้นที่จะจัดสรรเกษตรกร ต้องมีคณะกรรมการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต่อไป จะมอบให้กับคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพราะประกอบกับหน่วยงานทุกหน่วยงานอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสปก. กรมอุทยาน กรมป่าไม้ กรมธนารักษ์ และหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ของรัฐ รวม 9 หน่วย ต้องเป็นคณะกรรมการทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

คุณอาจสนใจ

Related News