สังคม

อยุธยาเตรียมแผนป้องกันน้ำท่วม หลังกอนช. เตือนระดับน้ำในเจ้าพระยาเพิ่มสูง

โดย chiwatthanai_t

20 ก.ย. 2566

67 views

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศ เฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่จังหวัดอ่างทอง เพิ่มสูงขึ้นจากน้ำเหนือหลากเพราะฝนตกสะสม ช่วงวันที่ 22 – 26 กันยายน นี้ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทีมตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมโบราณสำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยา คาดว่าหากน้ำระดับสูงขึ้นไม่เกิน 1 เมตร ยังป้องกันได้


กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศหลังติดตามสถานการณ์น้ำในระยะนี้ พบว่า มีฝนตกหนักและตกสะสมในภาคเหนือ และภาคกลาง คาดการณ์ว่า จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์ (C.2) อยู่ในเกณฑ์ 900 -1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง และลำน้ำสาขาไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยา ปริมาณ 90 - 120 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา อยู่ในเกณฑ์ 990 - 1,320 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ดังนั้นจึงมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น อยู่ในเกณฑ์ 700 - 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที


โดยจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำคลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 60 -80 เซนติเมตร ในช่วงวันที่ 22 – 26 กันยายนนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความมั่นคงอาคารป้องกันริมแม่น้ำและเสริมคันบริเวณจุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ แจ้งข้อมูลและเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำ แนวเขื่อนชั่วคราว ในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำทราบล่วงหน้า พร้อมให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที ปรับแผนบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อนระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ ระบบชลประทาน เพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์

สำหรับเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ขอให้บริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานในการนำเข้าคลองต่างๆ ทั้งด้านฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทาน ในแต่ละช่วงเวลาที่สามารถรองรับได้ เพื่อลดปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาทางด้านนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทีมบริหารจัดการน้ำของจังหวัด เดินทางไปตรวจสอบเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมโบราณวัดไชยวัฒนาราม ซึ่งเป็นโบราณสถานริมแม่น้ำเจ้าพระยานอกเกาะเมือง พบว่ากรมศิลปกรร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาภัย ได้นำเครื่องยนต์สูบน้ำขนาด 12 นิ้ว มาติดตั้งรับมือน้ำเหนือที่เร่งระบายลงมาในขณะนี้ ในภาพรวมสถานการณ์น้ำ เวลานี้ยังไม่น่าเป็นห่วงมากนัก แต่หากเขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำมาเกินกว่า 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่น้ำยกระดับสูงขึ้นมาถึงสันเขื่อนไม่เกิน 1 เมตร กรมศิลปกร ก็จะยกผนังกั้นน้ำแบบน๊อคดาวน์สูง 2 เมตร รวมระยะทางยาว 170 เมตร ติดตั้งได้ทันที โบราณสถานจุดนี้ไม่น่าเป็นห่วง เช่นเดียวกับโบราณสถานหมู่บ้านโปรตุเกศ วัดธรรมาราม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร โบราณสถานเจดีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย และวัดพนัญเชิงวรวิหาร พระอารามหลวงด้วย


ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บอกว่า ยังคงเป็นห่วงในเรื่องของภัยแล้งมากกว่าน้ำเหนือ เพราะเชื่อว่าปีนี้น้ำที่ระบายลงมา มีปริมาณไม่มากนัก จึงกำลังหาทางเก็บกักน้ำไว้ใช้หน้าแล้งให้มากที่สุด ดีกว่าปล่อยทิ้งลงทะเลโดยเปล่าประโยชน์ แต่ไม่ได้ประมาท เพราะหากมีพายุหลงเข้ามาช่วงปลายฤดู ปริมาณน้ำฝนอาจจะมากได้ ทางจังหวัด จึงตั้งทีมบริหารจัดการน้ำพร้อมเครื่องมือไว้พร้อมแล้ว

คุณอาจสนใจ

Related News