สังคม

ชวนปชช.ร่วมประเมินความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ ผ่านออนไลน์ถึง 30 มิ.ย. นี้

โดย panwilai_c

1 มิ.ย. 2566

57 views

การดำเนินคดีทุจริตกับอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หลังจากการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงาน ที่อยู่ในเกรดเอ ทำให้ปีนี้ ป.ป.ช.ได้ใช้การประชาสัมพันธ์ เพื่อดึงประชาชนเข้ามาร่วมประเมินผ่านออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ผลการประเมินความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ มีข้อมูลครบถ้วน ตรวจสอบได้การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องถูกประเมินโดยข้าราชการภายใน บุคคลที่ไปใช้บริการ และประชาชนทั่วไปหน่วยงานที่ตกเป็นข่าวอย่างเช่นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ก็เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกรด Aเลขาธิการสำนักงาน ป.ป.ช .ซึ่งได้จัดทำการประเมินระบุว่า แม้ภาพรวมผลออกมาจะเป็นบวก เพราะผลการประเมินไม่ได้มุ่งเน้นที่การทุจริตอย่างเดียว ทำให้คะแนนภาพรวมขององค์กรด้านอื่นผ่านเกณฑ์แต่ก็ผ่านมาเพียงจุดทศนิยม เนื่องจากตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 85 ผ่านมาเพียง 85.79 เท่านั้นประชาชนเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น เพราะสามารถ ประเมินหน่วยงานต่างๆผ่านทาง QRCode ของหน่วยงานนั้นๆ อย่างเช่น กรณีส่วนทางหลวง ที่เกิดขึ้น หากคิดว่าหน่วยงานใดทุจริต ขาดความโปร่งใส ก็เข้าไปประเมินหน่วยงานนั้นๆได้ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า กรมทางหลวงมีผลประเมินเกรด A เต็ม 100 ซึ่งเป็นภาครวมแต่เกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส มีหลายตัวชี้วัด การทุจริต เป็นเพียงหัวข้อหนึ่ง รวมถึงมิติการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน และการให้บริการแก่ประชาชนที่ไปติดต่อกับหน่วยงานเลขาธิการปชช . ระบุว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมี 3 ตัวชี้วัด จากบุคคลภายในหน่วยงาน จากประชาชนที่ไปใช้บริการและ จากประชาชนทั่วไปซึ่งการประเมินปีที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมประเมินกว่า 1 ล้าน 3 แสนคน เป็นประชาชนที่ไปติดต่อรับบริการกับหน่วยงาน ภาครัฐ จำนวน 828413 คน ซึ่งจะหมดระยะเวลาใน 30 มิ.ย. นี้ประชาชนสามารถเข้าไปประเมินผ่านคิวอาร์โค้ด ในเว็บไซต์ itas.nacc.go.th

คุณอาจสนใจ

Related News