สังคม

กกต. แจ้งเลื่อนการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเป็น 25 มี.ค. - 9 เม.ย.นี้ สามารถยื่นผ่านออนไลน์ได้

โดย parichat_p

22 มี.ค. 2566

99 views

พรรคก้าวไกล เปิดตัวทีมเศรษฐกิจ เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ขณะที่พรรคเพื่อไทยลุยหาเสียงจังหวัดนนทบุรี ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งเปลี่ยนการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า เป็นวันที่ 25 มีนาคม ถึง 9 เมษายน และสามารถยื่นผ่านออนไลน์ได้


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งแก้ไขไทม์ไลน์เลือกตั้ง ในการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักรจากเดิม กำหนดระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 13 เมษายน เปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง 9 เมษายน โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า


นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร ซึ่งการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสามารถยื่นคำขอด้วยตนเอง ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัคราชทูตหรือผู้ที่เอกอัคราชทูตมอบหมาย ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ จาหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ตทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชั่นของกรมการปกครอง หรือThaID แอปพลิเคชั่น Smart Vote สามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง


นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และนายเศรษฐา ทวีสิน ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ขึ้นเวทีปราศัยที่จังหวัดนนทบุรีครั้งแรกหลังยุบสภา ซึ่งนางสาวแพทองธาร กล่าวอ้อนชาวนนทบุรีขอให้กลับมาเลือกพรรคเพื่อไทยยกจังหวัด พร้อมยกตัวอย่างว่าในสมัยรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จังหวัดนนทบุรี เป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่ได้รับการปรับค่าแรงเป็น 300 บาท ซึ่งอีก 4 ปีข้างหน้า รัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะทำให้ค่าแรงเพิ่มเป็น 600 บาทให้ได้ จึงขอให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคมให้มาก ขณะที่นายเศรษฐา ขอให้เลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนและพรรค เพราะพรรคเพื่อไทยไม่มีพรรคพี่พรรคน้อง


นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค เปิดตัวทีมเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด พลิกโฉมประเทศไทยไม่เหมือนเดิม โดยมี 7 คน เป็นทั้งนักวิชาการ เช่น นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร และนายเดชรัตน์ สุขกำเนิด วางยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเติบโตอย่างเป็นธรรม ด้วยการทำให้เศรษฐกิจเติบโต สร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้มั่นคง การสร้างกลไกภาครัฐและกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม (และ การผลักดันเครื่องจักรเศรษฐกิจตัวใหม่ๆ ที่เติบโตไปพร้อมกับซัพพลายเชนโลก

คุณอาจสนใจ

Related News