สังคม

ชาวบ้านร้องสอบพิรุธ พระในขอนแก่นเปิดรับบริจาคเงินบำรุงวัด แต่ให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัว

โดย panwilai_c

26 ม.ค. 2566

116 views

การลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่วัดแห่งหนึ่ง ที่อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น หลังมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ร้องเรียนว่า มีพระสงฆ์รูปหนึ่ง ประกาศเชิญชวนผู้ศรัทธาบริจาคเงินเพื่อทำไปทำนุบำรุงวัดผ่านเฟชบุ๊คส่วนตัว ระบุว่าจะนำเงินไปซ่อมแซมอุโบสถ แล้วให้ผู้ที่จะบริจาคโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว ในชื่อของตัวเอง แทนที่จะเป็นบัญชีของวัดซึ่งมีกรรมการวัดคอยกำกับดูแลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ศรัทธา แม้จะไปทวงถามแต่ก็ยังยืนกรานที่จะรับเงินในชื่อตัวเองต่อไป ทำให้ขณะนี้ชาวบ้านที่อยู่โดยรอบแตกออกเป็น 2 ฝ่าย จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดการให้ถูกต้องชาวบ้านเขวา ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น กลุ่มหนึ่งนำเอกสารหลักฐานเข้าร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติพระปิยพงษ์ พระรูปหนึ่งประจำพรรษา อยู่วัดโพธิ์ทองบ้านเขวา ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น หลังจากได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร มาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ชมรมกัลยาณมิตรวัดโพธิ์ทองในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้น และชักชวนชาวบ้านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดป่าสามัคคีเพื่อปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมอุโบสถวัด โดยเงินบริจาคร่วมอนุโมทนาบุญ จะต้องเข้าบัญชีส่วนตัวพระรูปนั้นเพียงคนเดียว ทำให้ชาวบ้านหลายคนต่างก็ไม่พอใจกับพฤติกรรมของพระรูปนี้ข้อพิรุธ พฤติกรรมของพระ จึงทำให้ชาวบ้านเขวา ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีการแตกแยกเป็น 2 ฝ่าย มีทั้งกลุ่มคนที่ศรัทธา และไม่ศรัทธา พระมหาปิยพงษ์ พระลูกวัดโพธิ์ทองบ้านเขวา ยอมรับกับทีมข่าวสามมิติว่า เรื่องปัญหาเงินที่ต้องเข้าบัญชีของตนเองก็เพราะมีโยมได้อุปถัมภ์เป็นการส่วนตัว และการที่จะให้ชาวบ้านมีความศรัทธา มีคนอุปถัมภ์จำนวนมาก พระเองก็ต้องสร้างโปรไฟล์ให้ดูดี ทำผลงานเป็นที่ประจักษ์ซึ่งการโปรไฟล์ของพระให้ดูดี มีความเชื่อถือ เอาผลงานที่ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร มาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ชมรมกัลยาณมิตรวัดโพธิ์ทองในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้น และชักชวนชาวบ้านร่วมร่วมอนุโมทนาบุญ เอาเงินเข้าบัญชีส่วนตัวไวยาวัจกร ของวัดโพธิ์ทองบ้านเขวา ผู้ที่ดูแลทรัพย์สิน บัญชีรายรับ รายจ่าย ของวัด ยอมเปิดเผยข้อมูลกับทีมข่าวสามมิติว่าเป็นปัญหา ทำให้ชาวบ้านเขวาเกิดความแตกแยกเป็น 2 ฝ่ายเกิดขึ้น ฝ่ายที่ไม่ศรัทธาพฤติกรรมของพระก็มองว่า พระปิยพงษ์พยายามสร้างโปรไฟล์ให้ดูดี และแสวงหาเงินเขาบัญชีตนเอง ไม่นำเงินที่ได้รับบริจาคมา เข้าบัญชีของวัดซึ่งมีคณะกรรมการดูแลอยู่ ส่วนผู้ที่มีความศรัทธาพระก็อ้างว่าเงินที่เข้าบัญชีของพระนั้นเป็นเงินจากคนอุปถัมภ์ส่วนตัวเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ผู้ที่รับเรื่องร้องทุกข์ของชาวบ้าน ยอมรับกับทีมข่าวสามมิติว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ก็ได้เร่งตรวจสอบคุณสมบัติของพระปิยพงษ์แล้ว ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบการคัดเลือกคุณสมบัติผู้ที่ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ปี พ.ศ. 2562 หากตรวจสอบพบว่าพระปิยพงษ์มีพฤติกรรมสร้างข้อมูลเป็นเท็จมาก็สามารถยึดรางวัลเสาเสมาธรรมจักรกลับมาได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เอาไปแอบอ้างหาแสวงประใยชน์ส่วนตัวการที่พระมหาปิยพงษ์ ชักชวนชาวบ้านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดป่าสามัคคีเพื่อปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมอุโบสถวัด โดยเงินบริจาคร่วมอนุโมทนาบุญ ผ่านเพจ Facebook และบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัวลักษณะนี้ จึงต้องให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแล เข้าไปตรวจสอบ ทั้งความถูกต้องของการบอกบุญ เรี่ยไร ดูว่า ที่ผ่านมาเงินบริจาคเข้ามาเท่าไร ถูกนำไปใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมในวัดหรือไม่และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มหาเถรสมาคม ออกคำสั่ง เรื่องควบคุมการเรี่ยไร เงินบริจาค ปี พ.ศ. 2539 การตั้งองค์กฐินผ้าป่าตามสถานที่ต่าง ๆ การบอกบุญโฆษณาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ทางสถานีโทรทัศน์ หรือทางสื่อมวลชนอื่น ๆ เพื่อรวบรวมทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง การบำเพ็ญกุศลในวัดงานประจำปี หรืองานพิเศษ ถ้าจะมีการเรี่ยไร การโฆษณาอนุโมทนาบุญ และการรับเงิน หรือทรัพย์สิน ให้กระทำได้เฉพาะภายในบริเวณวัด ห้ามมิให้กระทำนอกบริเวณวัด

คุณอาจสนใจ

Related News