สังคม

พาดูโมเดลเกษตรกร อ.แม่แจ่ม พลิกชีวิตในที่ คทช. สร้างรายได้หลักแสน!

โดย panwilai_c

4 ส.ค. 2565

181 views

สำหรับใครที่ได้รับมอบที่ทำกิน คทช.จากกรมป่าไม้แล้ว แต่ติดปัญหาไม่รู้จะเริ่มปลูกหรือทำอะไรก่อน ข่าว 3 มิติคืนนี้ เรามีตัวอย่างของชาวบ้านใน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ทดลองเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาทำเกษตรแบบผสมผสาน ที่น่าสนใจก็คือ ที่ทำกินเพียง 4-5 ไร่ แต่สามารถลดรายจ่าย-สร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือน และได้มากถึงหลักแสนต่อปี พวกเขาทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ อาจฟังดูเหมือนง่าย แต่หลายคนบอกทำยาก แต่สำหรับเกษตรกรชาว อ.แม่แจ่ม อย่างนายจำนงค์ อินทรัตน์ คำนิยามนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนายจำนงค์ เล่าว่า ก่อนหน้านี้ เขาและชาวบ้านอีกหลายคน ประสบปัญหาเดียวกัน คืออาศัยทำกินในเขตป่าสงวนฯ ทางเลือกในการปลูกพืชหรือทำเกษตร จึงมีไม่มาก แต่หลังจากกรมป่าไม้ นำโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล หรือคทช. หลายอย่างที่แม่แจ่ม เริ่มเปลี่ยนไปนายจำนงค์ บอกว่า จากไร่ข้าวโพดทั้งแปลง ก็ค่อย ๆ แบ่งพื้นที่บางส่วน ทดลองทำเกษตรแบบผสมผสาน กล้วยคือพืชเบิกนำ ปลูกก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อน ในระหว่างรอไม้ผลอื่น ๆ โต ควบคู่กับการเลี้ยงไก่แบบอินทรีย์ หัวอาหารไม่ต้องซื้อ เพราะของดีชั้นเลิศได้จากหยวกกล้วย หมักตามสูตรจนได้ที่ จากแปลงดินโล่ง ๆ ที่เคยมีแต่พืชเชิงเดี่ยว ก็ค่อย ๆ เขียวครึ้ม ร่มรื่นเย็นสบาย มีไม้ไว้ใช้สอย มีผักผลไม้ให้กิน มีไข่ให้เก็บขายได้ทุกวันเมื่อชาวบ้านได้สิทธิอาศัย-ทำกินถูกต้องตามกฏหมาย การจะเข้าไปพัฒนาหรือส่งเสริมอาชีพก็ทำได้ / ปัจจุบัน กรมป่าไม้และภาคเอกชน เข้ามาสนับสนุนทั้งในเรื่องของพันธุ์ไม้ เมล็ดพืช-ผัก รวมไปถึงการจัดการหาตลาด แหล่งรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้าน ในรูปแบบเศรษฐกิจสีเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กักเก็บคาร์บอนเครดิต ภายใต้โมเดลธุรกิจ กองทุน FLR 349ที่ต.กองแขก มีชาวบ้านเข้าร่วมนำร่องในโมเดลนี้แล้ว จำนวน 109 ราย รวมพื้นที่ 470 ไร่ เกิดธุรกิจสร้างรายได้เห็นผลชัดเจนแล้ว เช่น ไข่อินทรีย์ 63,875 บาทต่อปี / ผักอินทรีย์ 86,400 บาทต่อปี / สมุนไพร 115,200 บาทต่อปี / ผลไม้ยืนต้นอินทรีย์ 112,500 – 150,000 บาทต่อปี

คุณอาจสนใจ