สังคม

เปิดข้อมูลปี 65 พบแรงงานสมัครใจลาออก 8 หมื่นคน ส่วนใหญ่เพราะ "หมดไฟ"

โดย pattraporn_a

1 พ.ค. 2565

58 views

วันนี้ (1 พ.ค.) วันแรงงานแห่งชาติ มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มแรงงานในหลายพื้นที่ ทั้งกลุ่มที่เข้ายื่นข้อเรียกร้องที่ทำเนียบรัฐบาล และกลุ่มที่เข้าร่วมงานที่กระทรวงแรงงาน ขณะที่ข้อมูลของกรมการจัดหางานพบว่า ปีนี้ มีผู้สมัครใจลาออกจากงานเองมากเกือบ 8 หมื่นคน


ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่มคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ นำโดย นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และนายมานพ เกื้อรัตน์ เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันกรรมกรสากล ยื่นข้อเรียกร้องต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


นายสาวิทย์ กล่าวว่า ในทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ในอดีตของพี่น้องกรรมกรทั่วโลก ที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ทำให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อยื่นข้อเสนอของแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ต่างๆ ต่อรัฐบาล โดยข้อเรียกร้องหลักเป็นข้อเรียกร้องที่เป็นประเด็นถกเถียงในสังคม คือค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งขอปรับขึ้นเป็น 492 บาท เท่ากันทั้งประเทศ


พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้ทำโครงสร้างค่าจ้าง ขอให้หยุดแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ปฏิรูประบบประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระ รวมทั้งจัดตั้งธนาคารแรงงาน โรงพยาบาลประกันสังคม รับรองอนุสัญญาฉบับที่ 87 98 183 189 และขอให้ยกเลิกการจ้างงานระยะสั้น ซึ่งไม่มั่นคง พร้อมขอให้ลูกจ้างของรัฐฯ ได้รับการบรรจุ เพื่อเป็นหลักประกันในคุณภาพชีวิต รวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ


ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ที่กระทรวงแรงงาน และได้รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานไว้ เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งกล่าวยืนยันว่า รัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งแรงงาน โดยได้หารือกับรองนายกฯและรัฐมนตรีมาตลอดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรให้ดีที่สุดทั้งกับแรงงาน กับผู้ประกอบการ และกับประเทศ


นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือสสส. กล่าวว่า ในปี 2565 พบข้อมูลการลาออกของแรงงานในประเทศไทย ที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานตามระเบียบของสำนักงานประกันสังคม โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เมื่อเดือนมกราคม 2565 พบว่า มีผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน 88,119 คน สาเหตุเกิดจากการลาออกด้วยตัวเองจากภาวะหมดไฟ ไม่มีความสุขในการทำงานถึง 77,143 คน หรือร้อยละ 87.54 สะท้อนได้ถึงการขาดวิธีจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตของวัยแรงงาน

คุณอาจสนใจ