สังคม

เปิดใจอดีตนักโทษร่วม 'โครงการพัชรธรรม' บางรูปตั้งมั่นบวชตลอดชีวิต

โดย panwilai_c

29 เม.ย. 2565

85 views

อดีตนักโทษที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจิตอาสา กำลังใจ พัชรธรรม โดยบวชเป็นพระสงฆ์ที่วัดป่าพุทธพจน์หริภุญชัย จ.ลำพูน และวัดสาขาทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ โดยบางรูปบวชไม่มีกำหนดสึก หลังจากได้ทำประโยชน์ให้สังคม โดยทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักโทษในเรือนจำทั่วประเทศ โดยยกเรื่องราวชีวิตของตัวเองที่เดินผิดทาง แต่ยังสามารถกลับมาเป็นคนดีได้พระสงฆ์ที่ร่วมเดินบิณฑบาตบริเวณหน้าวัดป่าพุทธพจน์หริภุญชัย จ ลำพูน ส่วนหนึ่ง เป็นพระสงฆ์ที่อุปสมบทภายใต้โครงการจิตอาสา กำลังใจ พัชรธรรม จำนวน 68 ชั่วโมง ซึ่งบางรูปได้ผ่านการฝึกปฏิบัติ จากในเรือนจำ ภายใต้โครงการกำลังใจมาก่อน จึงตั้งใจบวชต่อเนื่อง ไม่มีกำหนดสึกพระครูภาวนาวิริยวัฒน์ หรือพระอาจารย์อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญชัย ที่ปรึกษาโครงการจิตอาสา กำลังใจพัชรธรรมทกล่าวว่า เป็นที่ทราบดีว่ามีนักโทษล้นเรือนจำ จากที่เข้าไปอบรมมีนักโทษที่เข้าเกณฑ์พ้นโทษต้องการบวช และเมื่อบวชแล้วบางรูปกลายเป็นพี่เลี้ยง ช่วยบรรยายธรรมให้กับนักโทษด้วยกัน ซึ่งได้เปลี่ยนจากคนที่สังคมรังเกียจกลายเป็นคนมีประโยชน์ แม้จะยังมีไม่มากแต่ถือว่าได้คนดีเพิ่มขึ้นให้สังคมอดีตนักโทษ ที่บวชมาตั้งแต่ปี 2563 และยังไม่มีกำหนดสึกกล่าวว่าจากที่เคยเป็นคนไร้ค่า ขณะนี้ได้ร่วมเป็นคณะวิทยากรให้กับนักโทษในเรือนจำ ก็เหมือนเป็นตัวอย่างให้นักโทษเห็นพระสงฆ์บางรูปสะท้อนว่า เมื่อไปต้องโทษอยู่นาน พอพ้นโทษออกมา บิดา มารดาก็จากไปหมดแล้ว ครอบครัวก็แยกกันไป เมื่อไม่มีใครแล้วจึงตัดสินใจบวชไม่สึกซึ่งพระสงฆ์ที่บวชในโครงการพัชรธรรมจะเปลี่ยนไปอยู่ตามวัดสาขาทั้ง 5 แห่ง รวมทั้งไปพื้นที่ชายแดนใต้ จากอดีตนักโทษ จนได้เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรมให้กับนักโทษ เพื่อชักนำให้พวกเขาไม่หลงผิดอีกต่อไป

คุณอาจสนใจ

Related News