สังคม

สอบ.หาคำตอบ "ค่าไฟแพงใครได้ประโยชน์?" นัดยื่นเสนอทางออกต่อ รมว.พลังงาน พรุ่งนี้

โดย pattraporn_a

20 มี.ค. 2565

86 views

สภาองค์กรของผู้บริโภค เปิดเวทีเสวนาพร้อมนำเสนอข้อมูลยืนยันไฟฟ้าแพงขึ้นมาจากการสำรองไฟฟ้ามากเกินความจำเป็น โดยที่ยังต้องมีค่าใช้จ่าย รวมถึงการซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กในราคาสูง พร้อมเรียกร้องรัฐบาลเร่งกำกับค่าไฟให้สอดคล้องกับค่าครองชีพประชาชน


เวทีเสวนาออนไลน์ ในประเด็น "ต้นเหตุค่าไฟฟ้าแพง ใครได้ประโยชน์ และทางรอดของประชาชนในฐานะผู้ใช้ไฟฟ้า ถูกยกเหตุผลหลายประการเพื่ออธิบายผ่านมุมของผู้บริโภค หนึ่งในนั้นคือผศ.ประสาท มีแต้ม ประธานอนุกรรมการด้านบริการสาธารณะ พลังงานและสิ่งแวดล้อม


ซึ่ง ผศ.ประสาท ชี้ให้เห็นว่านโยบายด้านพลังงานของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ศัยภาพในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานลดลง , การไม่ส่งเสริมใช้พลังงานสะอาดอย่างโซลาเซลล์อย่างจริงจัง รวมถึงปรากฎการณ์ที่เอกชน ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ กลายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีสัดส่วนมากกว่า กฟผ.ด้วยซ้ำ ทำให้การออกนโยบายของรัฐมุ่งไปที่ธุรกิจมากกว่าประชาชน


ด้าน นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา รองเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค แสดงความเห็นพร้อมข้อมูลว่า การที่รัฐซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก ที่มีราคาสูงถึง 4 บาทต่อหน่วย แทนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่หยุดเดินเครื่อง ก็กลายเป็นภาระถึงผู้ใช้ไฟอยู่ดี ทั้งที่โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้พลังงานหมุนเวียน แต่ใช้ก๊าซธรรมชาติเช่นกัน


ขณะที่ ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน นำเสนอข้อมูลอ้างอิงว่าตัวเลขพลังงานสำรองในระบบของไทย สูงเกินอัตราพลังงานสำรองที่พึงมี หรือระบุว่านั่นเป็นการลงทุนเกินความจำเป็นและท้ายที่สุดผู้ใช้ไฟทุกคน ต้องมาแบกรับภาระดังกล่าว


ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี นักวิชาการด้านพลังงานอีกคนมองว่า ความใกล้ชิดระหว่างคนของรัฐ กับเอกชนที่ทำธุรกิจพลังงาน โดยที่รัฐรับประกันความมั่นคงทางธุรกิจมากกว่าจะเป็นผู้บริโภค


ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ถูกเปิดเผยในเวทีเสวนาออนไลน์ พร้อมๆกับการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทเอกชนที่ลงทุนด้านพลังงานทั้งรายใหญ่และเล็ก ซึ่งมีส่วนต่อกลไกราคาไฟฟ้า และพรุ่งนี้ 10 นาฬิกา เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจะยื่นหนังสืถึงกระทรวงพลังงานเพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้กำกับดูแลควบคุมราคาไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุบัน

คุณอาจสนใจ

Related News