สังคม

โควิดพุ่ง! ปชช.ร้องสายด่วน 1330 บริการล่าช้า ปธ.เส้นด้าย แนะกระจายศูนย์ช่วยเหลือ

โดย panwilai_c

26 ก.พ. 2565

83 views

จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนเกิน 2 หมื่นคนภายใน 2 สัปดาห์ทำให้ตอนนี้สายด่วน 1330 ของสปสช. ที่ไว้รับลงทะเบียนผู้ป่วย ก็เริ่มมีเสียงสะท้อนกลับมาอีกครั้ง ว่า ไม่สามารถติดต่อเลขหมายนี้ได้ หรือบางส่วนก็ต้องรอการติดต่อกลับนานกว่า 2 วัน แม้ล่าสุด สปสช.จะได้แจ้งว่า เพิ่มคู่สายเพิ่มอีก 150 คู่สายไปแล้ว ขณะเดียวกันทางศูนย์ประสานการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ของมูลนิธิเส้นด้าย ก็มีผู้ติดต่อเข้าไปขอรับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นและต่อเนื่องข่าว 3 มิติ ได้ลองติดต่อหมายเลขสายด่วน 1330 เพื่อทดสอบศักยภาพการให้บริการของเลขหมายนี้ หลังประชาชนจำนวนมากยืนยันว่าติดต่อได้ยาก ซึ่งเราใช้เวลารอสายนาน 18 นาที 24 วินาที จึงมีเจ้าหน้าที่รับสายเมื่อสอบถามการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ จึงทราบว่า ในขณะที่เราติดต่อมีผู้รอสายอีก 150 คิว เฉลี่ยเจ้าหน้าที่รับสายคนละไม่ต่ำกว่า 100 สายต่อวันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เฉลี่ยแล้วเป็นการพูดคุย 10-15 นาทีต่อคนแม้ขณะนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. จะเพิ่มคู่สายรวมกันแล้ว 450 คู่สาย แต่จำนวนเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องผลัดเปลี่ยนกันเข้ากะ ทำให้มีผู้รับสาย 150-200 คนต่อกะเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากลงทะเบียนเสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อไปคือการจับคู่ผู้ป่วยกับสถานพยาบาล จะใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ทันทีที่มีแพทย์ติดต่อกลับหาก็จะเข้าสู่ขั้นตอน home isolation ซึ่งจะมีชุดอุปกรณ์และยารักษา ตามกลุ่มระดับความรุนแรงของอาการ จัดส่งให้ตามที่อยู่ภายใน 48 ชั่วโมงขณะที่การทำงานของมูลนิธิเส้นด้ายที่ทำหน้าที่ประสานการรักษาให้ผู้ป่วยโควิด 19 ก็มีสายโทรเข้าแทบชนิดนาทีต่อนาที ตลอดช่วง 30 นาทีที่เราเฝ้าสังเกตการณ์ รวมทั้งวันแล้วกว่า 800 สายเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าผู้ที่ติดต่อเข้ามาเกือบทั้งหมดไม่สามารถติดต่อสายด่วน 1330 และ 1669 ได้ จึงหันมาพึ่งพามูลนิธิ แม้บางรายจะติดต่อได้ แต่ก็ไม่สามารถเข้ารับการรักษา เนื่องจากปัญหาเรื่องสิทธิการรักษาและปัญหาผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลเมื่อพิจารณาข้อมูลศักยภาพของ 1330 จะพบว่า ผู้ป่วย 1 คน รับบริการเฉลี่ย 8 นาที หากคำนวณผู้ติดเชื้อทั้ง RT-PCR และ ATK ที่รวมกัน 40,000 คน ต่อวัน เท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ call center 1 คน จะต้องรับสาย 100 คนต่อวันประธานมูลนิธิเส้นด้ายให้ความเห็นว่า เมื่อผู้ป่วยหันมาพึ่งพาหน่วยงานรอง นั่นเท่ากับกว่าระบบหลักไม่สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ จึงมองว่าควรจัดหาเจ้าหน้าที่ call center เพิ่ม/จัดยา และความช่วยเหลือถึงมือผู้ป่วยภายใน 48 ชั่วโมง และเปิดโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถทำ Home Isolation ได้ ซึ่งสิ่งสำคัญคือการแจ้งให้ผู้ป่วยทราบช่องทางการติดต่อกับสถานพยาบาล โดยไม่จำเป็นต้องโทรกลับ 1330 ซ้ำ เพื่อลดความหนาแน่นของคู่สายล่าสุด สปสช.ได้นำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเข้าเสริมการทำงานของ Call center เพิ่มเป็นเกือบ 500 คนแล้ว และในวันที่ 4 มีนาคมนี้จะเพิ่มเป็น 600 คนเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Home Isolation ด้วยตัวเองทางเว็บไซต์ สปสช. หรือไลน์ออฟฟิเชียล @nhso

คุณอาจสนใจ

Related News