สังคม

เปิดหลักฐาน ผลตรวจซากสุกรในไทย ชี้ชัดพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกา

โดย panwilai_c

7 ม.ค. 2565

83 views

สำนักข่าวไทยรัฐพลัส ได้ เปิดเผยผลการตรวจซากสุกรในห้องปฏิบัติการของคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดรครปฐม ที่ระบุว่า ซากสุกรที่ตรวจติดเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกันในสุกร หรือ African Swine Fever virus หรือ AfSมีสำเนาผลการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ ของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางการแพทย์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพง วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ลงเผยแพร่ทางไทยรัฐพลัสวันนี้ ซึ่งในเอกสารรายงานการชันสูตรซากสุกรที่ตาย ปี 2564 ระบุรายละเอียดการตรวจชิ้นส่วนต่างๆภายในของสุกร และระบุผลวินิจฉัยการตาย ด้วยว่า โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร นอกจากนี้ยังมีเอกสารอีกแผ่น เป็นรายงานการแจ้งผลการตรวจ ให้กรมปศุสัตว์รับทราบข้อมูล เพื่อให้สืบสวน ติดตามและวางมาตรการควบคุมป้องกันการระบาด ของโรคตามความเหมาะสมต่อไปซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นการยืนยันสาเหตุของโรคระบาดในสุกรขณะนี้ที่ชัดเจนอีกทางหนึ่ง ทั้งที่ก่อนหน้านี้ข่าว 3 มิติ ได้พายายามสอบถามไปยังอธิบดีกรมปศุสัตว์แล้ว แต่อ้างว่า ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งถูกแต่งตั้งเป็นประธานคณะทำงานแก้ปัญหากรณีนี้ จะเป็นผู้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวเอง และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการชี้แจงใดๆจากภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (AFS) เป็นโรคที่อัตราการตายสูง มีการแพร่เชื้อรวดเร็วผ่านปัสสาวะ อุจจาระ เลือด และเนื้อหมู อย่างไรก็ตาม โรคนี้ไม่ติดต่อมาสู่มนุษย์ และจากยืนยันของผู้เลี้ยงสุกร บอกว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดเข้ามาเมืองไทยมากกว่า 1 ปีแล้ว

คุณอาจสนใจ