สังคม

สทนช. เปิดเวทีเสวนา ภาคปชช. ถกทางออกสร้าง ‘เขื่อนสานะคาม’

โดย pattraporn_a

17 ธ.ค. 2564

240 views

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. เปิดเวทีเสวนาเพื่อให้ข้อมูลเขื่อนแห่งใหม่ ในแม่น้ำโขง ที่ประเทศลาว กำลังผลักดันให้เกิดขึ้น คือ 'เขื่อนสานะคาม' ซึ่งยังหาทางออกที่ดีให้ทุกฝ่ายไม่ได้ในขณะนี้


ซึ่งเขื่อนนี้จะตั้งอยู่ห่างจากพรมแดนไทย –ลาว ฝั่งอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยเพียง 1.5 กิโลเมตร และข้อมูลที่ได้วันนี้ นำมาซึ่งความกังวลของหลายฝ่ายต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ขณะที่เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง ประกาศคัดค้านทั้งเขื่อนสานะคามและทุกเขื่อนในแม่น้ำโขง โดยระบุว่าทั้งคุณภาพชีวิตและระบบนิเวศน์ ได้รับผลกระทบจากเขื่อนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ มามากพอแล้ว


ตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน สวมหน้ากากผีตาโขน พร้อมข้อความคัดค้านเขื่อน เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการเกิดขึ้นของเขื่อนในแม่น้ำโขงตัวล่าสุด คือเขื่อนสานะคาม ซึ่งกั้นกลางแม่น้ำโขงในเขตประเทศลาวก็จริง แต่อยู่ใกล้ชายแดนไทย-ลาว ที่อำเภอเชียงคานประมาณ 1500 เมตร และห่างจากตัวเมืองเชียงคาน ราว 20 กิโลเมตร


ตัวแทนเครือข่ายองค์กรฯดังกล่าว ระบุว่าเขื่อนในแม่น้ำโขงที่สร้างแล้วก่อนนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์มากพอ และไร้การเยียวยาดู ขณะที่เขื่อนสานะคาม ทั้งขาดข้อมูลชัดเจน และอยู่ใกลชายแดนไทย ยิ่งจะส่งผลกระทบได้มากขึ้น


การแสดงจุดยืนดังกล่าวมีขึ้นระหว่างที่ สำนักงานทรัพยากรนำแห่งชาติ หรือสทนช.จัดเวทีเสวนาเพื่อให้ข้อมูลเรื่องเขื่อนนี้สานะคาม ต่อผู้แทนชุมชนหลายจังหวัดที่มารับฟัง ที่อำเภอเชียงคาน


และเวทีเสวนานี้ไม่ใช่กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า หรือ PNPCA ของโครงการ ที่จะเป้นเงื่อนไขให้เขื่อนสานะคามเกิดขึ้นได้ แต่เป็นเวทีเสวนาที่เพื่อรับฟังข้อมูลจากชาวบ้านริมน้ำโขงต่อความกังวล


นอกจากนี้นักวิชาการหลายคน ก็แสดงความกังวลใจ ต่อร่างรายงานการทบทวนข้อมูลเทคนิคของเขื่อนสานะคาม ที่ยังไม่ชัดเจน เพราะข้อมูลเท่าที่มีอยู่เขื่อนนี้จะส่งผลกระทบต่อระดับน้ำโขงรุนแรง


ขณะที่นักวิชาการด้านประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ระบุว่าร่างรายงาน ของผู้พัฒนาโครงการเขื่อนนี้ไม่ละเอียด ชัดเจนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับปลา และระบบนิเวศน์ในลำน้ำโขง โดยเฉพาะเชียงคาน เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างน้ำโขงตอนล่างกับตอนบน


ที่ผ่านมา ประเทศลาว เสนอโครงการเขื่อนไซยะบุรี ดอนสะโฮง ปากแบง ปากลาย และหลวงพระบาง เข้ากระบวนการPNPCA เพื่อให้ชาติสมาชิกลุ่มน้ำโขงคือไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พิจารณา กระทั่งล่าสุดคือเขื่อนสานะคาม ที่กำลังผลักดัน แต่เบื้องต้นฝ่ายไทยโดย สนทช.เห็นว่าข้อมูลรายงานไม่ชัดเจนมากพอที่จะตัดสินใจได้ในตอนนี้

คุณอาจสนใจ