สังคม

SCG นำกลยุทธ์ ESG Pathway ชูนโยบาย 'เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก' ควบคู่การยกระดับธุรกิจ

โดย pattraporn_a

11 ธ.ค. 2564

49 views

SCG นำกลยุทธ์ ESG (environment social and Governance) ที่เป็นกรอบพัฒนาธุรกิจระดับโลกที่กำลังได้รับความนิยม สู่การสร้างโมเดลเศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืนของรัฐ เป็นการวางกลยุทธ์ด้านการลงทุน และดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยในตัว


ขณะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่าภาคธุรกิจก็เริ่มปรับตัวหันมาดำเนินกลยุทธ์ด้านการลงทุนที่ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืนมากขึ้น ผ่านการใช้นวัตกรรมต่างๆ ล่าสุด SCG ได้นำกลยุทธ์ ESG ที่เป็นกรอบพัฒนาธุรกิจระดับโลกที่กำลังได้รับความนิยม สู่การสร้างโมเดลเศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืนของรัฐ ติดตามกับคุณธีรุตม์ นิมโรธรรม


วิทยากรหลากหลายช่วงวัย ต่างแบ่งปันประสบการณ์ความสำเร็จจากการลงมือทำ ตามแนวคิดการขับเคลื่อนธุรกิจและการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการกว่า 100 คน ในงาน SCG ESG Pathway เริ่มด้วยกันเพื่อเราเพื่อโลก


หลังที่ผ่านมาโลกกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมของความเหลื่อมล้ำ ภาคธุรกิจจึงเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่พัฒนาคุณชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม สู่ความยั่งยืนในระยะยาว


SCG ได้ชูแนวคิด environment social and Governance หรือ ESG เป็นกรอบความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการจัดการอย่างเป็นระบบ ที่ขณะนี้ทั่วโลกนำมาใช้เป็นโมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบองค์รวม ผ่าน ESG4plus ตั้งเป้าหมาย net zero ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายในปี 2050  Go green พัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ลดความเหลื่อมล้ำ และย้ำความร่วมมือ รวมทั้งโปร่งใส ร่วมกับSMEs และหน่วยงานทุกภาคส่วน


ปัจจุบัน SCG มีนวัตกรรมต่างๆ ที่ตอบโจทย์ ESG ถูกนำมาใช้จริงแล้ว ตั้งแต่ช่วงปี 2015(ภาพบู๊ทถุงปูน+ผลิตภัณฑ์ถ้วยกระดาษ+แผงโซลาเซล)

ทั้งส่วนของธุรกิจเคมิคอลส์ / ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง รวมไปถึงแพคเกจจิ้ง ที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่าน www.scg.com/esg เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งเเวดล้อมและสังคม

คุณอาจสนใจ

Related News