พระราชสำนัก

'ในหลวง-พระราชินี' เสด็จฯ ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต ภูเขาทอง

โดย passamon_a

23 เม.ย. 2565

20 views

เมื่อเวลา 17.54 น. วันที่ 22 เมษายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสระเกศ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง)


จากนั้นเสด็จขึ้นพระบรมบรรพต ทางบันได จำนวน 344 ขั้น ไปทรงห่มผ้าองค์พระเจดีย์บรมบรรพต และทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ


สำหรับการจัดงาน ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและความเจริญในทุก ๆ ด้าน สืบมาจนถึงปัจจุบันครบรอบ 240 ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน


Related News