พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงสาวิตรี ศรีวิสารวาจา

โดย panwilai_c

25 ก.ย. 2565

56 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจ ดังนี้วันนี้ เวลา 13.21 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ คณะผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายสลากกาชาดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 17.38 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดธาตุทอง ในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงสาวิตรี ศรีวิสารวาจา ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เนื่องจากปอดอักเสบและหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 สิริอายุ 91 ปีท่านผู้หญิงสาวิตรี ศรีวิสารวาจา เกิดวันที่ 2 มกราคม 2474 เป็นบุตรีของพันเอกพิเศษพระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) กับ คุณหญิงลิน ศรีวิสารวาจา (มาร์กาเร็ต ลิน ซาเวียร์) แพทย์หญิงไทยคนแรกที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ด้านสูตินรีเวชวิทยา ท่านผู้หญิงสาวิตรี ศรีวิสารวาจา สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินี แล้วไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาที่ St. Margaret’s School และ Randolph-Macon Women’s Collegeเมื่อสำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ทำหน้าที่เป็นนักร้องประจำวง อ.ส. วันศุกร์ และยังได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย ให้ตามเสด็จถวายงานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์ มีบุตรธิดา 2 คน

Related News