พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

โดย parichat_p

24 ก.ย. 2565

45 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565


วันนี้เวลา 17 นาฬิกา 51 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราช ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันมหิดล"


จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังศาลาศิริราชร้อยปี ในการนี้ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ และพานพุ่มดอกไม้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงวางพวงมาลัย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


แล้วพระราชทานโล่ที่ระลึก และของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์ แก่คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล


วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" และ "พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน ที่ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงาม ในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัย ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการวางรากฐานระบบการศึกษา ที่เป็นประโยชน์


โดยเฉพาะต่อวงการแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล ให้เจริญรุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปี และจัดกิจกรรมรับบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดล, และรายการพิเศษเพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราช, ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ,โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ , และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก หรือ ผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก หรือที่ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี "ศิริราชมูลนิธิ" (ธงวันมหิดล) ประเภทออมทรัพย์

Related News