พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานงานครบรอบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 59 ปี

โดย parichat_p

23 ส.ค. 2565

13 views

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 59 ปี


วันนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ เป็นประธานในพิธี วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 59 ปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานกำเนิดมูลนิธิฯ เมื่อปี 2505 จากมหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช


โดยมีพระราชประสงค์ ให้นำเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล พระราชทานเป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิ และพระราชทานนามว่า "มูลนิธิราชประชานุเคราะห์" หมายความว่า พระราชาและประชาชน อนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งองค์พระบรมราชูปถัมภก ได้พระราชทานแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นระบบ ทั้งการเชิญถุงยังชีพพระราชทาน และมอบเงินสงเคราะห์เยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ยังได้จัดสร้างเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษ และฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบบ และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งตลอด 59 ปี มูลนิธิได้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยไปแล้ว 4,974,668 ครอบครัว จำนวน 17,912,982 คน


โอกาสนี้ มีพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดคลิปวิดีโอ "ต้นกล้าแห่งแผ่นดิน" , พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนทุนพระราชทาน ที่ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยม และมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ แก่เด็กกำพร้าที่ครอบครับประสบสาธารณภัย ซึ่งในปี 2565 มีนักเรียนทุนพระราชทาน ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา รวม 2,054 คน