พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมรพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.กาญจนบุรี

โดย parichat_p

17 ส.ค. 2565

7 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี


วันนี้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และคณะ ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ให้บริการทางการแพทย์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล


โดยใช้ AI ช่วยในการคัดกรองโรคทางตา และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทางไกล ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จนถึงศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุน จากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล สำหรับเป็นศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา มาใช้ในการดำเนินงาน

Related News