พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายพระราชมงคลวชิรเจดีย์ จ.กระบี่

โดย paweena_c

5 ส.ค. 2565

8 views

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชมงคลวชิรเจดีย์ วัดมหาธาตุแหลมสัก จังหวัดกระบี่วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชมงคลวชิรเจดีย์ ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเนตร จิรปุญโญ เป็น พระราชมงคลวชิรเจดีย์ สีลาจารวัตรนิวิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี


พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ด้วยทรงมีพระราชศรัทธาในพระสงฆ์ที่ทรงสมณคุณ และทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานพระราชปณิธาน"ธรรมราชินี"Related News