พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี

โดย parichat_p

30 ก.ค. 2565

9 views

องคมนตรี ติดตามการบริหารจัดการน้ำ และความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี


วันนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะ ไปติดตามสถานการณ์น้ำ การเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน และความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณเขื่อนเพชร อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ในแนวร่องน้ำผ่านของลุ่มน้ำเพชรบุรี เมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง จะเกิดอุทกภัย เนื่องจากไม่สามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชน จึงพระราชทานแนวพระราชดำริแก้ไขปัญหามาตั้งแต่ปี 2542 รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นุเคราะห์ ก่อสร้างประตูระบายน้ำราชประชานุเคราะห์ 4 ถึง 12 และทางระบายน้ำล้นราชประชานุเคราะห์ 13 ในปี 2548


สำนักงานกปร. ได้สนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกคลอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมือง ขุดลอกขยายแม่น้ำเพชรบุรี และเพิ่มประสิทธิภาพ ของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน โดยเสริมสันทางน้ำล้น (Spillway ) ส่วนอ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ในลำห้วยแม่ประจันต์ อยู่ระหว่างดำเนินการ หากแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 4 หมื่นครัวเรือน ทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพน้ำการเกษตรกรรมกว่า 1 หมื่นไร่

Related News