พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และศรีสะเกษ

โดย paweena_c

20 ก.ค. 2565

8 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และศรีสะเกษ


วันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 763 คนที่โรงเรียนมีหอนอนให้กับนักเรียนสำหรับบ้านไกล และมีการจัดแผนการเรียนแบบทวิศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนางรอง และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง ทั้งมีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ , ทุนพระราชทานในพระราชานุเคราะห์ และทุนเฉลิมราชกุมารี ระหว่างปีการศึกษา 2561-2564 รวม 33 คนในช่วงบ่าย องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 823 คน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพ อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีจากเปลือกไม้มะดันป่า และขนมไทยพระราชทานโรงเรียนมีความโดดเด่นด้านกีฬา อาทิ กีฬายกน้ำหนัก ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี 2564 และ 2565 และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์