พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565

โดย paweena_c

19 ก.ค. 2565

12 views

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565วันนี้ ที่สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565พร้อมด้วยองคมนตรี ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข, นายจรัลธาดา กรรณสูต, พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ , นายอำพน กิตติอำพน, พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท, และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ในฐานะรองประธานกรรมการฯ โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และคณะกรรมการฯ ,ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมการประชุมซึ่งมีระเบียบวาระ การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่อยู่ในโครงการติดตาม และขับเคลื่อนฯ จำนวน 113 โครงการ เป็นโครงการที่มีพระราชดำริโดยตรง 55 โครงการ และโครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ 58 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 42 โครงการนอกจากนี้ ยังได้สนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ โครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง และมีการสรุป ผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 140 โครงการ เป็นโครงการที่มีพระราชดำริโดยตรง 39 โครงการ และโครงการที่เกิดจากราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ 101 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 79 โครงการRelated News