พระราชสำนัก

'ม.ล.สราลี' เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2565

โดย panwilai_c

7 ก.ค. 2565

7 views

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565วันนี้เวลา 14.18 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น เพื่อร่วมส่งเสริมการงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยปีนี้ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคลและองค์กรทำคุณประโยชน์ดีเด่น ด้านป้องกันควบคุมการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงศิลปิน นักแสดง และมีการจัดนิทรรศการ ผลงานของบุคคลและองค์กร อาทิ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่จัดแสดงถึงโทษและพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , ประโยชน์ของการใช้คาร์ซีท โดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา รัฐบาลได้กำหนดให้ วันเข้าพรรษาของทุกปี "เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ" โดยข้อมูลองค์การอนามัยโลกพบว่า ทุกปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากพิษเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประมาณ 3,000,000 คน และสุรา เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมากกว่า 230 ชนิด ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ มีผลทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง มีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่าย รวมถึงเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถ้าสามารถงดดื่มแอลกอฮอล์ได้ จะทำให้ตับมีการฟื้นตัวได้ภายใน 3 เดือน และเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญว่า "ปลอดเหล้า ปลอดโรค ห่างไกลโควิด 19"

Related News