พระราชสำนัก

หน่วยแพทย์พระราชทาน รพ.จุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ในพื้นที่จ.นครนายก

โดย parichat_p

5 ก.ค. 2565

11 views

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครนายก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


วันนี้ ที่วัดอินประชาราม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ในพื้นจังหวัดนครนายก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2565


โดยมีแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครนายก ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการตรวจสุขภาพ เพื่อสนองพระปณิธาน ในการช่วยเหลือประชาชน ให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม


พร้อมกันนี้ยังได้มอบยาสามัญ ประจำบ้านพระราชทานแก่ประชาชนที่มารับบริการด้วย โดยวันนี้มีผู้มารับบริการ 316 ราย ซึ่งส่วนมากพบปัญหาเกี่ยวกับ ระบบจักษุ รองลงมาคือ กล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ซึ่งการได้รับพระกรุณาธิคุณ ในครั้งนี้ ถือเป็นประโยชน์และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ แก่ประชาชนชาวจังหวัดนครนายก

Related News