พระราชสำนัก

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฯ จัดพิธีถวายพระพร กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

โดย panisa_p

1 ก.ค. 2565

13 views

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ


วันนี้ ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565


ซึ่งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ด้วยพระวิริยอุตสาหะ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนชาวไทย และเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการนำความก้าวหน้า และการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ในการบูรณาการ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นคุณูปการต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง


ทั้งมีพระดำริจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อดำเนินงานด้านการวิจัย พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ในพื้นที่ต่างๆ ภายใต้โครงการในพระดำริ อาทิ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา พื้นที่ภาคใต้ โครงการทับทิมสยาม ในพื้นที่ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 จังหวัดพังงา

Related News